Gå direkt till innehåll
Firande av studenten i Västerås 2020

Pressmeddelande -

Firande av studenten i Västerås 2020

Den 5 juni kommer studenterna i Västerås skolor att få genomföra mösspåtagning och utspring, men det måste ske efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det kan också bli ett ytterligare firande i augusti, men det får eleverna tycka till om.

Utifrån de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kan nu skolorna ha vissa ceremoniella inslag för eleverna på studentdagen. 

- Det här gör att vi kan garantera eleverna ett bra avslut på sin skolgång. Vi kan nu genomföra mösspåtagning och utspring den 5 juni men för en klass åt gången. Det finns också planer för ett ytterligare firande den 14 augusti. Där kommer vi fråga eleverna om det fortfarande är intressant nu när läget har ändrats, säger Stefan Remne verksamhetschef för de kommunala gymnasieskolorna i Västerås.

När det gäller studentdagen den 5 juni behöver skolorna förhålla sig till de instruktioner som Folkhälsomyndigheten har gett. Därför tar skolorna bara in en klass åt gången för betygs- och stipendieutdelning, mösspåtagning och utspring. Det är bara de absolut närmsta anhöriga som får komma till skolgården, exempelvis föräldrar och syskon. Besökarna behöver tänka på att hålla avstånd till andra på skolgården och följa de anvisningar som finns.

När studenterna har sprungit ut behöver de lämna skolgården tillsammans med sina anhöriga för att nästa klass ska få komma in på skolan. Inför varje moment behöver skolan vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning.

Det kan även bli ett firande i augusti

Den 14:e augusti finns en påbörjad planering för att genomföra en ceremoni på skolgården, kortege och studentfest. Det är utifrån elevernas tidigare önskemål då de har tillfrågats om eventuellt studentfirande i augusti. När frågan ställdes fanns inte möjligheten att göra utspring den 5 juni. Innan planeringen fortsätter för augusti frågas eleverna igen om det fortfarande är intressant. Frågan gäller ceremonin på skolgården och kortege. Studentfesten planeras ändå, men ligger utanför skolans ramar. 

Varje skola sammanställer sina elevers svar och ger ett besked som får representera majoriteten för den skolan. Det är både fristående och kommunala skolor som genomför undersökningen. Beslutet fattas den 15 maj utifrån vad huvuddelen av skolorna önskar. Det eventuella firandet kan dock inte genomföras om dagens restriktioner kvarstår då.

- För mig är det viktigt att studenterna kan få den bästa final de kan få. Skolan, polisen och Västerås stad gör allt för att eleverna ska få en så bra student som möjligt utifrån de förutsättningar som råder, avslutar Stefan Remne.

Vad gäller den 5 juni för elever och anhöriga

  • Eleverna samlas klass- eller gruppvis.
  • Utspring genomförs för en klass i taget för att undvika trängsel
  • För att undvika trängsel får endast absolut närmast anhöriga bjudas in, exempelvis föräldrar och syskon.
  • På skolgården måste avstånd upprätthållas mellan besökare. Följ skolans direktiv kring vad som gäller.
  • Elever ska snarast efter utspring åka med anhöriga eller på egen hand från skolans område
  • De som tillhör en riskgrupp eller är över 70 år bör avstå från deltagande

Presskontakt

Stefan Remne
Verksamhetschef för gymnasieskolorna i Västerås stad
021-39 20 99
Stefan.remne@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås