Gå direkt till innehåll
Västerås nya resecentrum, med en ombyggd bangård och en ny gång- och cykelväg över spår. I bakgrunden syns Corems nya bostäder och kontor i kvarter Sigurd. Illustration: BIG.
Västerås nya resecentrum, med en ombyggd bangård och en ny gång- och cykelväg över spår. I bakgrunden syns Corems nya bostäder och kontor i kvarter Sigurd. Illustration: BIG.

Pressmeddelande -

Genomförandebeslut om Västerås nya resecentrum klart

Under onsdagen fattade kommunfullmäktige beslut om att genomföra Västerås nya resecentrum. Samma dag beslutade även byggnadsnämnden att skicka vidare resecentrums detaljplan för antagande, något som väntas bli klart i kommunfullmäktige under hösten 2023. Preliminär byggstart för projektet är 2025.

– Resecentrum är det första som möter besökare när de kommer in med buss eller tåg till Västerås. Resecentrum är en viktig plats, det är skyltfönstret till vår stad – en plats som visar vad Västerås har att erbjuda. Vårt nya resecentrum kommer att väcka nyfikenhet och bidra till att stärka Västerås attraktionskraft, säger Sanna Edling, projektchef för Mälarporten

  Resecentrum är ett delprojekt i det stora stadsutvecklingsprojektet Mälarporten. Västerås växer på båda sidor om järnvägen och inom 1 kilometer från resecentrum planeras för 10 000 nya bostäder och över 15 000 arbetsplatser.

  Resecentrums arkitektur är skapad av danska arkitektkontoret BIG. Idén bakom gestaltningen handlar om att knyta ihop staden över spåren genom landskapet som höjer sig över järnvägen och förbinder city med Mälarsidan med nya gång- och cykelvägar över spåren.

  – Det är en stor dag för oss i projekt Mälarporten. Vi har arbetat med detaljplanen och hela projektet sedan BIG vann arkitekttävlingen 2015. Det här är verkligen en milstolpe för Västerås, säger Åsa Rudhage, planarkitekt.

  Se filmen om resecentrums planerade byggnation

  Byggs i två etapper i samarbete med Trafikverket

  Resecentrum planeras att byggas i två etapper, för att växa i takt med behoven. Detaljplanen är framtagen i nära samarbete med Trafikverket. Den första etappen byggs i närtid och synkas med Trafikverkets planerade ombyggnation av bangården som också sker i två etapper. På så sätt sprids investeringen ut över lång tid och resecentrum får växa i takt med staden och resandeströmmarna.

  Etapp 1 får en ny modern och funktionell resecentrumbyggnad med en ny gång- och cykelväg över spåren, ett nytt busstorg, samt en ombyggd bangård med access till spåren direkt från Sigurdskvarteret. Den första etappen beräknas säkra kapacitetsbehoven fram till 2040.

  Etapp 2 innehåller ytterligare en stationsbyggnad med passage över spåren, längre österut. Den andra etappen byggs när behoven har ökat och de nya stadsdelarna Mälarporten och Kopparlunden runt nya resecentrum har utvecklats. Då kommer Trafikverket också att förlänga bangården med fördubblad kapacitet för tåg och en ny passage för gång—och cykel över spår kommer att tillkomma.

  Corems fastighet Sigurd 3 möjliggör nya centrala arbetsplatser och bostäder

  Detaljplanen innehåller även två nya bostadskvarter. En av fastighetsägarna i detaljplanen är Corem, som planerar för ett helt kvarter med bostäder, arbetsplatser, hotell och annat serviceutbud i anslutning till resecentrum.

  – Som betydande fastighetsägare i Västerås är vi glada att medverka till resecentrums utveckling och kunna möjliggöra en attraktiv stadsdel med bostäder, service, handel och arbetsplatser i bästa läge. Denna detaljplan är ett viktigt steg i att kunna fortsätta stärka och utveckla Västerås stadskärna, staden och regionen. Corems stadsutvecklingsarbete och projekt gör det möjligt att både möta efterfrågan för framtiden och bidra till en modern innerstad i rörelse, säger Hans Lindh, regionchef, Corem.

   Tidplan

   Under förutsättning att detaljplanen antas 2023 kan staden börja bygga busstorget 2024, en utveckling som sker i i nära samarbete med region Västmanland. Därefter kan Trafikverket börja bygga lilla bron över spår.

   Innan resecentrumbyggnaden kan byggas i sin helhet måste Trafikverket flytta uppställningsspåren, ett arbete som redan är påbörjat. Själva resecentrumbyggnaden, Sigurdspassagen, byggstartas så snart den statliga medfinansieringen är säkrad i sin helhet. Arbete pågår för att säkra hela investeringen till 2026.

   Själva stationsbyggnaden har preliminär byggstart 2026, och beräknas ta tre år att färdigställa.

   För mer information

   Sanna Edling, projektchef Mälarporten, 021-391057

   Läs mer:

   Nu presenteras det vidareutvecklade förslaget på Västerås nya resecentrum

   Detaljplanen för Västerås nya resecentrum går ut på granskning

   Ämnen

   Regioner

   Västerås stad
   Stadshuset, Fiskartorgsentrén
   721 87 Västerås