Gå direkt till innehåll
Gymnasie- och kunskapslyftsministern besöker Västerås Yrkeshögskola

Pressmeddelande -

Gymnasie- och kunskapslyftsministern besöker Västerås Yrkeshögskola

Den 10 februari besöker Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S), Västerås Yrkeshögskola tillsammans med generaldirektören för Myndigheten för yrkeshögskolan, Thomas Persson.

Ministern besöker Västerås Yrkeshögskola den 10 februari mellan kl. 13.30-15.15 i de nya lokalerna på Hydrovägen 3, Finnslätten i Västerås. Ministern kommer att få information om Västerås Yrkeshögskola i allmänhet och om elkraftsutbildningen i synnerhet samt få tillfälle att träffa studerande och ledningsgrupp för utbildningarna. Enhetschef Ellinor Johansson, ledningsgrupper för de berörda utbildningarna och studerande medverkar vid besöket.

Faktaruta Västerås Yrkeshögskola

Västerås Yrkeshögskola skräddarsyr yrkeshögskoleutbildningar som leder till högaktuell yrkeskompetens och affärsmässiga förmågor som arbetsgivare efterfrågar för att möta framtidens utmaningar. Utbildningsformen är behovsstyrd och utbildningarna bedrivs i nära samarbete med specialister och arbetsgivare från berörda branscher. Ungefär en tredjedel av utbildningstiden förläggs ute på ett företag inom aktuellt område. Det ger de studerande möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Ett givande samarbete mellan arbetsgivare och studerande som ofta leder till lyckade rekryteringar efter avslutad utbildning. Så många som 9 av 10 studerande går ut i arbete efter avslutad examen.

Media hälsas välkomna

Media hälsas välkomna att närvara vid besöket. Anmälan krävs senast den 9/2 till ellinor.johansson@vasteras.se

Frågor besvaras av enhetschef Ellinor Johansson, 021-39 97 10.

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås