Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Handlingsplan för klimatet – beslut togs igår

Kommunfullmäktige tog igår beslut om en ambitiös handlingsplan för hur Västerås ska minska sina utsläpp av klimatgaser.

Planen innehåller åtgärder som ska genomföras både i staden som organisation och i det geografiska området.  Åtgärderna är många och på olika nivåer med fokus på klimatpåverkan från energi, jordbruk och transporter.

Exempelvis ska vi se till att våra fastigheter blir energismarta, vi ska se över de tjänsteresor som görs samtidigt som vi ska se till att våra verksamheter får klimatsmartare matsedlar. Staden ska också skapa förutsättningar och underlätta för produktion av småskalig förnybar energi. Handlingsplanen innehåller även åtgärder som riktar sig till stadens medborgare och privata företag i form rådgivning, utbildning och inspiration till klimatsmartare handlingar.

Västerås stad har tuffare mål än vad hela riket har. Sverige har som mål att minska utsläppen av klimatgaser med 40 % till år 2020.

-Vi ska minska vår klimatpåverkan med 60 % till år 2020. Men det räcker inte med att staden genomför åtgärder, vi är alla delaktiga i lösningen av klimatfrågan.  Det kommer att krävas engagemang både från medarbetare i organisationen och från alla västeråsare, säger Ulla Persson, ordförande i kommunstyrelsen.

För mer information

Ulla Persson, ordförande i kommunstyrelsen, Västerås stad, 021-39 22 22

Anna Jungmarker, klimatstrateg, Västerås stad, 021-39 23 97, anna.jungmarker@vasteras.se

Västerås har sedan den 7 juni ett nytt Klimatprogram. Handlingsplanen och dess bilagor hör till Klimatprogrammet. Ladda ner hela Klimatprogrammet och dess bilagor på den här sidan: http://www.vasteras.se/omvasteras/miljoochfolkhalsoarbete/miljoochklimatarbetet/Sidor/klimatprogrammet.aspx

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås