Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hur ska vi få barn att berätta om viktiga saker?

Den 26 maj samlas 180 av Västerås barnpiloter till en fortbildningsdag i Syrianska kyrkans konferenslokaler. Daniel Lams från BRIS kommer att prata utifrån temat för dagen, som är ”Samtal med barn, om viktiga saker”. Representanter från Barnahus Västmanland deltar också.

Datum och tid: Måndagen den 26 maj klockan 9.00-16.00 
Plats: Syrianska kyrkan, Narvavägen 90, Västerås 

Genom Barnpilotdagen vill Västerås stad ge barnpiloterna ökade kunskaper om samtalsmetodik och hur man kan möjliggöra för barn och ungdomar att berätta om viktiga saker.

Samtalsmetoden innehåller en salutogen teoribildning och fokuserar på hur man kan stödja utsatta barn med hjälp av de hälsofrämjande faktorerna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Därutöver kommer även ämnen som barnperspektiv, barnkonventionen, egna värderingar och vikten av att agera när man misstänker att barn far illa lyftas fram.  

Barnpilotverksamheten är en del av Västerås stads förebyggande arbete riktat mot barn, ungdomar och deras föräldrar.

Media hälsas välkomna att bevaka Barnpilotdagen.

Läs mer om Barnpilotdagen här
Läs mer om Barnpiloter här


För mer information
Urban Pettersson, Västerås stad, telefon 021-39 17 80,
e-post urban.pettersson@vasteras.se

 

Ämnen

Regioner