Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Karlsgatan 2 Två museer – ett hus

Västerås stad och Landstinget Västmanland satsar på en ny konst- och kulturscen i Västerås och regionen. Nu byggs drygt 4 300 kvadratmeter om till anpassade lokaler för museiverksamhet för 2000-talet. I augusti flyttar Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum till de nya lokalerna på Karlsgatan 2 i Västerås. Invigning den 4 september.

Sveriges mest tillgängliga museihus

Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum blir ett av Sveriges mest tillgängliga museihus och en mötesplats med låga trösklar. Tillsammans skapar museerna en ny arena för konst och kulturarv med utställningar och programverksamhet samlat under ett tak. Gemensamma ytor blir entrétorg med reception, butik och kafé och intilliggande hörsal för föredrag, konferenser och olika arrangemang. Ett gemensamt faktarum och bibliotek kommer att öka tillgången för besökarna till museernas samlingar och arkiv.

Anrik industribyggnad blir ett modernt museihus

Mimerverkstaden är en industribyggnad ritad av stadsarkitekten Erik Hahr med influenser från såväl tidig industriarkitektur i USA som Tyskland. Byggnaden uppfördes under åren 1911-15 och karakteriseras av rött tegel och stora originalfönster. Den anrika Mimerverkstaden är själva hjärtat för ASEA:s tidiga verksamhet i Västerås och den är en kulturhistorisk symbolbyggnad för staden och länet, centralt belägen i Västerås.

Mer information:

Västerås konstmuseum, Susanne Eriksson, museichef, 021-39 14 23, susanne3.eriksson[at]vasteras.se

Helen Karlsson, intendent, 021-39 24 29, helen3.karlsson[at]vasteras.se

Västmanlands läns museum, kontaktperson: Lina Gatte Redin, informationschef/bitr. länsmuseichef, 021-15 61 23 / 070-977 81 58, lina.gatte.redin[at]ltv.se

 Pressmaterial finns på: www.vasteras.se/omvasteras/press/Sidor/press.aspx

www.vastmanlandslansmuseum.se

 

Parter i byggprojektet:

Fastighetsägare: London & Regional Real Estate 

Byggherre: Fastigheter AB Melker

Ansvarig arkitektbyrå: ET Cetera Eva Trangärd Arkitektkontor AB genom Eva Trangärd. Projektledning: PQ Projektledning, Fastighetskontoret Västerås stad och Landstingsfastigheter Västmanland BYGG  

Byggentreprenör: ByggPartner.

  

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås