Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Klart med två nya verksamhetschefer inom Västerås stads skolverksamheter

Nu är rekryteringsarbetet till skolverksamheternas ledningsfunktion avslutat och samtliga fyra verksamhetschefstjänster är tillsatta. Teddy Söderberg blir verksamhetschef för grundskolan och Minna Avrin för området Kvalitets- och tjänsteutveckling skola.

Teddy Söderberg, 40, är idag rektor vid Kunskapsskolan i Uppsala. Han kommer från och med den 1 oktober att leda alla kommunala grundskolor.

Minna Avrin, 54, arbetar idag som utvecklingschef/biträdande skolchef i Enköpings kommun. Även hon tillträder sin tjänst den 1 oktober. I den befattningen kommer hon att ansvara för flera viktiga stödfunktioner och verktyg, bland annat skolverksamheternas kvalitetssystem för uppföljning av måluppfyllelse.

Tillsättningarna är ett led i en omorganisation som innebär att de tidigare delvis geografiskt indelade verksamhetsområdena Skolor norr, Skolor öster, Skolor väster, Gymnasie- och vuxenutbildning samt Skolgemensamt stöd upphör. Istället bildas de tjänsteinriktade verksamhetsområdena Förskola och familjedaghem, Grundskola, Gymnasie- och vuxenutbildning samt Kvalitets- och tjänsteutveckling skola.

– Förändringen innebär framförallt att vi får en tydligare och mer effektiv organisering av de här verksamheterna, säger proAros direktör och skolchef Eva Wetterstrand.

Hon är mycket nöjd med att rekryteringsprocessen till de fyra verksamhetschefstjänsterna nu är avslutad.

– Det känns roligt att vi nu är i mål och jag kan konstatera att vi kommer att ha ett starkt ledningsteam på plats till hösten, säger hon. I rekryteringsarbetet har vi haft en mycket stor enighet bland arbetsgivar-, medarbetar- och de fackliga grupperna. Teddy och Minna är två mycket kompetenta och erfarna personer som jag är övertygad kommer att bidra med mycket för att våra skolor ska kunna hålla högsta möjliga kvalitet.

Som tidigare meddelats har även tjänsten som verksamhetschef för förskola och familjedaghem tillsatts med Yvonne Carehag-Gustafsson och tjänsten som verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildning med Leif Larsson.


För mer information

Eva Wetterstrand, direktör proAros, 021-39 12 31

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås