Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommentar från kommunstyrelsen med anledning av Länsstyrelsens överprövning

Kommunstyrelsen vill lämna följande kommentar med anledning av Länsstyrelsen har valt att ta den planerade utbyggnaden av kvarteret Njord för överprövning:

-Kommunstyrelsen tycker att det är beklagligt att Länsstyrelsen har valt att ta den planerade utbyggnaden av kvarteret Njord för överprövning. Detta bromsar upp ett viktigt stadsutvecklingsprojekt för Västerås där ett enigt kommunfullmäktige stått bakom beslutet om att anta detaljplanen. Kommunstyrelsen förutsätter att Länsstyrelsen under sin överprövning kommer fram till att godta planen och att Länsstyrelsen därmed gör samma bedömning som Västerås stad, att detaljplanen medför en positiv stadsdelsutveckling som inte skadar riksintressen i Västerås. Om Länsstyrelsen istället väljer att upphäva kommunfullmäktiges beslut så kommer staden att överklaga till regeringen.

Kontaktperson:

Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande

021-39 32 31

staffan.jansson@vasteras.se

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås