Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommunfullmäktige i Västerås har beslutat om nytt program för digital utveckling

Under torsdagen fattade kommunfullmäktige beslut om ett nytt program för digital utveckling. Med ökad digital förmåga och datadrivna arbetssätt ska Västerås stad möta invånares och företags förväntningar på tillgänglig service. Programmet med tillhörande handlingsplan sträcker sig från år 2024 till 2027 och omfattar all verksamhet - från förskola till äldrevård.

Möjligheterna som kommer med digitaliseringen ger Västerås stad goda förutsättningar att möta den demografiska utvecklingen och invånarnas ökade förväntningar på tillgänglig service. Det kan till exempel vara trygghetsskapande teknik i omsorgen, drönare som besiktar fastigheter och vägar samt pedagoger som gör barn redo för ett mer digitalt samhälle. Det skapar också förutsättningar där staden fortsatt kan arbeta för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

- Digitalisering är nödvändigt för att långsiktigt säkra välfärdsuppdraget. Det är därför viktigt att Västerås stad tidigt är en del av den utvecklingen. Vi ska verka för en handlingskraftig verksamhet inom området så att vi på bästa sätt kan möta förväntningarna hos västeråsare i livets alla skeenden, säger Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utvecklingen inom automatisering, artificiell intelligens (AI) och öppna data öppnar upp nya möjligheter som i förlängningen kan bidra till en enklare vardag för västeråsarna. Programmet tar även sikte på ökad cyber- och informationssäkerhet samt trygghetsskapande åtgärder där exempelvis artificiell intelligens kan användas för att upptäcka och förebygga välfärdsbrott.

- Staden behöver ha en egen plan och riktning men samtidigt följa och delta i arbetet med digitalisering på nationell och regional nivå. Det är inte möjligt för enskilda kommuner att lösa hela uppgiften själv och våra invånare och företag vill också se harmoniserade lösningar som inte skiljer sig från kommun till kommun. När vi bidrar till utveckling inom digitalisering i olika forum så ger det i sin tur positiva effekter på stadens eget utvecklingsarbete, säger Jörgen Sandström, digitaliseringsdirektör/CDO, Västerås stad.


Kontakt vid frågor:

Jörgen Sandström, digitaliseringsdirektör/CDO, Västerås stad.

Tfn: 021-39 17 40

Mejl: jorgen.sandstrom@vasteras.se.

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås