Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommunstyrelsen föreslår att de pedagogiska nämnderna kompenseras

Kommunstyrelsen föreslår att de pedagogiska nämnderna kompenseras för att de i årsplan 2023 inte inkluderats fullt ut som avsetts. Kompensation föreslås utgå med 78 miljoner kronor.

Bakgrunden är att det framkommit att kompensation för vissa kostnadsposter för de pedagogiska nämnderna inte inkluderats fullt ut som avsetts i årsplan 2023. Föreslagen kompensation fördelas på samma sätt som tidigare till fristående och kommunala utförare.

Kompensationen kommer att finansieras utifrån ramen för stadsgemensamma kostnader genom motsvarande reducering av Västerås stads resultat för 2023. Kommunstyrelsen har fått information om förslaget den 8 februari och väntas fatta beslut den 22 februari. Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om kommunstyrelsens förslag under våren.

Västerås stad arbetar för att stärka upp budgetarbetet bland annat gällande avstämningen mellan stadsledningskontoret och förvaltningarna.

Kontaktpersoner för media

Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande 021-39 32 31, 070 – 465 32 31

Amanda Grönlund (KD) 1:e vice ordförande kommunstyrelsen 021-39 31 23

Helene Öhrling stadsdirektör 021-39 86 00

Magnus Lindberg tf ekonomidirektör 021-39 00 75

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås