Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Konstsamling angripen av mögel

Ett stort antal föremål ur Västerås konstmuseums samling av samtida konst har angripits av mögel. Det finns dock goda förhoppningar om att alla angripna verk ska kunna återställas. Måndagen den 31 augusti upptäckte Västerås konstmuseums personal att samlingen av samtida konst som förvaras i ett magasin angripits av mögel.

Stadens samling av samtida konst uppgår till cirka 8300 konstverk.Av dessa förvaras cirka 4000 konstverk i ett magasin utrustat med klimat- och avfuktningsanläggning. Mögelangreppet har orsakats av att klimat- och avfuktningsanläggningen upphört att fungera. I tisdag förmiddag gjordes en första besiktning då det konstaterades att mögelangreppet är omfattande.

Från onsdag morgon arbetar personal från konstmuseet tillsammans med extern konservator med kartläggning av omfattningen. En första bedömning visar att ca 65-70 % av konstsamlingen är mögelangripen eller påverkad av fukt.

En preliminär prioriteringsplan har upprättats församtliga konstverk. Konstverk med prioritet 1 packas under torsdagen och transporteras fredag morgon med konsttransportbil till Studio Västsvensk konservering där konserverings- och saneringsbehandling påbörjas omedelbart.Förhoppningen är god om att alla verk ska kunna återställas i befintligt skick. Resterande konstverk kommer evakueras successivt. Inga av de konstverk som evakueras kommer att återföras till det angripna magasinet.

Under torsdagen installeras bland annat kalluftsfläktar och avfuktningsaggregat i det angripna magasinet för att återställa temperatur och luftfuktighet till godkända värden.

Uppskattning av kostnader för sanering och åtgärder kan inte lämnas förrän kartläggning av omfattning och grad av mögelangrepp är fastställd.

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås