Gå direkt till innehåll
Kulturhistoria i skogsbruket – Västerås stad tar hjälp av hästar i skogen

Pressmeddelande -

Kulturhistoria i skogsbruket – Västerås stad tar hjälp av hästar i skogen

Hästar var förr en självklar hjälp i skogsarbetet. Idag har maskiner tagit över hästarnas roll och kunskaper om skogsvård med häst börjar falla i glömska. För att berika skogsvården med även kulturhistoriska värden tar nu Västerås stad hjälp av ett hästekipage.

Det första uppdraget är att ta ut virke från en gallring i ett skogsområde vid villorna på Eriksborg.

-Skogsarbete med häst är en del av vår kulturhistoria och kunskapen kring detta är väl värd att bevara. Vi ser att det kan tillföra flera olika värden. Många uppskattar att se en häst i denna typ av arbete. För en del väcker det minnen från förr och för andra blir det är ett nytt trevligt inslag i vardagen, säger Jörgen Gustafsson skogsvaktare vid Västerås stad.

Ett försök för att samla erfarenheter
Att ta in ett hästekipage i skogsvården görs på försök och utöver att detta är en kulturhistorisk insats kommer staden även samla in kunskap och erfarenheter kring när och om skogsvård med häst kan komplettera skogsvård med maskiner.

- Vilka skogytor klarar häst och förare att jobba på? Vilka volymer hinner ett hästekipage med? Hur blir markspåren i jämförelse med vanlig maskin? Det är några av de frågor vi vill ha svar på, säger Jörgen Gustafsson.

Det är Hans Johansson och hans hästar som sköter arbetet med att ta ut virke från en cirka tre hektar stor yta i skogsområdet på Eriksborg. Skogen där har gallrats för att få bort träd som har drabbats av exempelvis granbarkborre och för att ge träd som ek och hassel bra förutsättning att trivas i området.

Hästarna väcker uppmärksamhet

Det är hästarna Snobben och Parant som turas om med skogsarbetet. De är av rasen ardenner, väger runt 900 kilo och är väl rustad för arbetet.

- Arbetet är ett samspel mellan mig och hästen. Jag får planera arbetet utifrån hästen, till exempel varvar jag mellan att ta lättare och tyngre stockar, säger Hans Johansson.

Hans och hästarna väcker stor uppmärksamhet när de arbetar.

- Det kommer hela tiden folk som vill prata och ta bilder på oss. Det är många som har minnen från förr då hästar var ett vanligt inslag i skogsarbetet. Det är roligt, säger Hans Johansson.

Media är välkomna att hälsa på oss i skogen. Vid intresse för detta kontakta:

Jörgen Gustafsson, skogsvaktare Västerås stad
021-39 26 41, jorgen.gustafsson@vasteras.se

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås