Gå direkt till innehåll
Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak! ©Ann-Sofi Sidén/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Frej Berglind Drake
Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak! ©Ann-Sofi Sidén/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Frej Berglind Drake

Pressmeddelande -

Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak! - ett nytt minnesmärke av Ann-Sofi Sidén invigt i Västerås

Den 24 maj invigdes minnesmärket Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak! av Ann-Sofi Sidén, en av Sveriges mest tongivande konstnärer. Invigningen skedde i samband med att Sveriges första gymnasium, Rudbeckianska gymnasiet, firade 400-årsjubileum. Konstverket invigdes i närvaro av H.K.H. Kronprinsessan.

Den platsspecifika konstnärliga gestaltningen består av en skulptur med omgivande marktegel vid Västerås huvudbibliotek på Biskopsgatan i centrala Västerås. Utanför biblioteket finns en stenmur, och skulpturen föreställer två unga kvinnor på styltor som sträcker sig mot varandra över den. Deras händer möts i en balansakt, hälsning eller lek högt ovanför. Med konstverket vill Sidén lyfta fram nyfikenhetens och lekens betydelse för lärande. Det röda teglet på marken runt skulpturen övergår i en gång- och cykelväg som leder till Rudbeckianska gymnasiet. Hon låter den ”den långa röda mattan” representera unga människors vandring ut i livet. Lekplatsen – Himlen är vårt enda tak! är en symbol för hur utbildning och människosyn har utvecklats under 400 år och knuter an till jublieets syfte: att lyfta idén om allas rätt till utbildning.

Läs mer om konstverket på Aktuellt – offentlig konst | Västerås Konstmuseum (vasteraskonstmuseum.se)

Om Ann-Sofi Sidén

Ann-Sofi Sidén (f. 1962) är en av Sveriges mest tongivande konstnärer som har rönt framgångar både i Sverige och internationellt. Hon har arbetat i mängd olika uttryck som fotografi, performance, installation- och videokonst. Hon har gjort fler platsspecifika uppdrag som Puzzle (2008) för Campus Gärdet i Stockholm, Fideicommissum (2006) för Wanås slottspark och Ekebergsparken skulpturpark i Oslo samt Same Unknown (2011) för Kumla Bostäder. Ett av Ann-Sofi Sidéns pågående projekt är Fredad plats / Sanctuary – minnesmärket efter terrorattentatet 2017 på Drottninggatan i Stockholm – som kommer att installeras på Sergels torg i Stockholm. Ann-Sofi Sidén gästade Västerås konstmuseum 2015 i egenskap av professor på Kungl. Konsthögskolan då hennes studentgrupp skapade konstnärliga tolkningar av konstmuseets samling i utställningen ”Visitation”. I Västerås konstmuseums samling finns Ann-Sofi Sidéns videoverk Good Morning America (1994) och In Passing (2007).

Vid frågor, kontakta:
Linda Wallenberg
Processledare offentlig konst,Västerås konstmuseum
Tel: 021 39 80 15, linda.wallenberg@vasteras.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås