Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Markanvisning Öster Mälarstrand

Marknadens aktörer har bjudits in för att lämna förslag på byggnation för två områden inom kvarteret Spinnakern inom Öster Mälarstrand. Igår beslutade Fastighetsnämnden den byggherre som får möjligheten att bebygga radhusområdet med 11 radhus. Det blev Derome Mark & Bostad AB och radhusen är ritade av Anders Holmberg Arkitekter.

Media hälsas välkomna till en presskonferens, där vi berättar mer om byggprojekten. Jazmin Pettersson, fastighetsnämndens ordförande, arkitekt Anders Holmberg som ritat radhusen medverkar och svarar på frågor.

Datum och tid: fredag 17 juni kl 11.30.
Plats: Sammanträdesrum A287 (kommunstyrelserummet, andra våningen ovanför Fiskartorgsentrén, Stadshuset.

Öster Mälarstrand är ett av Västerås stora utvecklingsområden, och utgör tillsammans med Lillåudden och Östra hamnen en del av översiktsplanen för centrala Mälarstranden som fullt utbyggt kan komma att innehålla cirka 4 000 lägenheter.

Detaljplan (dp) 1718 är nummer två i ordningen i utbyggnaden av Öster Mälarstrand, etapp 2. För närvarande pågår genomförandet av den första detaljplanen med cirka 500 lägenheter.

Den nu aktuella detaljplanen, som vann laga kraft 2010-07-07, medger cirka 600 nya lägenheter i olika typer av hus. Grundidén är ett stadsmässigt gaturum och en friare placering av byggnader inom kvarteren med stor del av gröna inslag, bland annat i form av ett genomgående grönt stråk och en bevarad ekdunge. Högre punkthus medges dels i bakkant mot Mälarparkens skogsområde, dels i frontlinjen med en karaktärsbyggnad som markerar centrum för hela stadsdelen och bidrar till att förstärka den nya torgbildningen ”Lasse Färnlöfs plats”. För kompletta detaljplanehandlingar, se stadens webb www.vasteras.se.

Direktlänk till detaljplanerna.

Utöver vad som anges i detaljplanen ställs stadens energikrav i samband med all nybyggnation inom kommunen. Västerås stads mål är att alla nya byggnader uppförs enligt stadens definition av lågenergihus som är beslutad i kommunfullmäktige.

Företaget Derome Mark & Bostad AB med Anders Holmberg Arkitekter som ritat radhusen som får möjligheten att bebygga område B med 11 radhus. Med motivering: Genomgående gestaltningsidé med individuell identitet för fasadval och terrasser. Attraktiv utemiljö med uteplatser i sydvästlägen och vackra takterrasser. Form och estetik samspelar på ett mycket bra sätt. Utnyttjat platsens förutsättningar med bra kontakt och utblickar med Mälaren.
Tydlig individuell identitet med genomgående formsäker gestaltning såväl funktion som yttre utformning. Varierat och spännande materialval. Olika tegel-, puts- och trämaterial i fasaden.
Energilösningarna är integrerade på ett medvetet sätt.

I relaterade dokument nedan hittar du de vinnande förslagen samt en karta över områdena.

För mer information:
Jazmin Pettersson, ordförande fastighetsnämnden, Västerås stad,
telefon 073-837 24 10
Arkitekt Anders Holmberg Arkitekter, telefon 070-747 55 78

För presentation av byggherre till det andra området A avsett för ett punkthus behövs ett politiskt beslut som planeras att offentliggöras på tisdag.

Ämnen

Regioner

Relaterat material