Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Med naturen som klassrum

– Ett drömscenario är att lärare och elever ska kunna använda skolgården för att läsa, måla, göra matematiska övningar – i stort sett kunna arbeta med alla skolämnen utomhus, säger Christer Svensk, enhetschef på Naturskolan Asköviken.
Scenariot kan bli verklighet när projektet Pedagogiska skolgårdar nu drar igång.

Naturskolan Asköviken kommer, tillsammans med utvalda pilotskolor/-förskolor, att genomföra arbetet. Delaktighet och barnperspektivet är i fokus, eftersom det är viktigt att just barnens åsikter och förslag får komma fram när nya miljöer skapas på deras förskola eller skola.

– Det känns väldigt roligt att få vara delaktig i det här projektet. Jag kan verkligen se stora behov och ett stort intresse för just det här med barn och elevers utemiljö. En utemiljö som lockar till lek och lärande, säger Christer Svensk.

Naturskolan Asköviken, som är en del av Västerås stad Skolverksamheter, ska tillsammans med projektledaren Tarja Kalnins arbeta med projektet som är ett uppdrag från Barn- och utbildningsnämnen. I projektet, som pågår under ett år, ingår att kartlägga förskolornas och skolornas behov av skolgårdsutveckling samt att stödja och stimulera skolorna att skapa pedagogiska skolgårdar.

Det ska också genomföras praktiska försök att skapa pedagogiska utemiljöer på några utvalda pilotskolor/-förskolor. Förskolorna och skolorna får själva anmäla sig för att eventuellt bli utvalda som ”piloter”.


För mer information
Tarja Kalnins, projektledare, telefon 021-39 41 01

Ämnen

Regioner