Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Mer pengar till Västerås kulturskola, föreningslivet och Västerås konstmuseum

Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden tog vid dagens sammanträde beslut om 2011 års budget. 

Budgeten innebär bland annat att Västerås kulturskolan tilldelas ökat anslag på en miljon kronor enligt kommunfullmäktiges beslut.  En del av pengarna syftar till att minska kön till Kulturskolan från och med hösten 2011 för att fler barn och ungdomar ska ges möjlighet att ta del av skolans utbud.  En del av de utökade medlen avser en särskild satsning i stadsdelen Bäckby.

Enligt beslut i kommunfullmäktige ökas även föreningsstöd med 1,6 miljoner kronor. Totalt ekonomiskt stöd till föreningar uppgår år 2011 till ca 27 miljoner kronor.

Västerås konstmuseum, som sedan augusti har nya lokaler på Karlsgatan 2, tilldelas enligt kommunfullmäktiges beslut ökade verksamhetsmedel med 0,5 miljoner kronor.

-  Det är kul att vi inför 2011 har en stark budget och att en enig nämnd ställer sig bakom den, säger ordförande Per Lithammer (V).

 

För mer information:

Per Lithammer (V) ordförande i Kultur-, idrotts- och fritidsnämden, 0765-690474

 

 

Ämnen

Regioner

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås