Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gör stickprovskontroller under Power Big Meet

Västerås stads miljö- och hälsoskyddsförvaltning kommer under Västerås Power Big Meet Cityfestivalen, 7-9 juli 2011, att genomföra stickprovskontroller på vagnar och stånd som säljer livsmedel längs med cruisingsträckan. 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vill på detta sätt se till att de livsmedel som tillhandahålls under festivalen är säkra.

Det som främst kommer att kontrolleras är:

   • om det finns tillgång till rent vatten för att tvätta händerna och för att skölja av livsmedel
   • om temperaturen på varma och kalla livsmedel är rätt
   • att utrustning för att hålla temperaturerna på rätt nivå finns tillgänglig
   • att rengöringen av redskap och utrustning är tillräcklig


För mer information:
Björn Sjölund, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Västerås stad,
telefon 021-39 13 12
Marcelo Cardoso Plaza, miljö- och hälsoskyddsinspektör, Västerås stad, telefon 021-39 13 47

 

 

 

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås