Gå direkt till innehåll
Nu kan vi trycka på startknappen i Stationsområdet

Pressmeddelande -

Nu kan vi trycka på startknappen i Stationsområdet

Det första och kanske viktigaste steget i projekt 3B (Bygga Bort Barriärerna) är snart igång. Under Kommunfullmäktiges sammanträde den 3/10 fattades beslutet att anta den fördjupade översiktsplan (ÖP64) för Stationsområdet som arbetats fram tillsammans med intressenter och västeråsarna de senaste två åren. Därmed kan det konkreta arbetet med att verkställa planen börja. Målet är att första etappen av nya resecentrum ska stå klar 2017.

Helheten i Översiktsplanen visar hur området runt stationen ska förvandlas till en ny och levande stadsdel som länkar samman city med Mälarstranden, där resecentrum är en central mittpunkt. En god tillgänglighet och god service som ger smidiga byten mellan alla trafikslag är exempel på kännetecken i vårt nya resecentrum. Nya passager över och under järnvägen knyter samman centrala Västerås med de sydöstra stadsdelarna och området sjuder av liv.

– Det är fantastiskt att se att så mångas arbete nu har burit frukt och att vi nu har en antagen översiktsplan som Västerås kan vara riktigt stolt över, säger Patrizia Strandman, Projektledare 3B.

Det är fortfarande inte klart vilken del av resecentrum som ska stå färdigt 2017. Just nu pågår ett intensivt och brett samarbete mellan Västerås stad, Trafikverket, Kollektiv-trafikmyndigheten, Jernhusen och Klövern för att skapa vårt nya och moderna resecentrum.

I och med antagandet av den fördjupade översiktsplanen är vi ett steg närmare att förverkliga vision 2026, "Staden utan gränser".

– Det är positivt med en så bred politisk enighet i det här projektet, säger Ulla Persson, Kommunstyrelsens ordförande.

Mer information:
Patrizia Strandman, samhällsbyggnadsstrateg, projektledare 3B, 021-39 24 54

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås