Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu ska dialog och samverkan med barn och unga i Västerås utvecklas

Det är en utmaning för de pedagogiska nämnderna att utveckla metoder och modeller för dialog med barn och ungdomar i syfte att öka deras inflytande. Därför har nämnderna beslutat att under 2013 tillsammans satsa 1 500 000 kronor till metodutveckling.

FN:s konvention för barnets rättigheter har som en grundläggande princip att barnets åsikter ska respekteras och tas på allvar när beslut som rör dem ska fattas. I Utbildningsplan för Västerås stad 2011-2015 finns som mål att alla verksamheter ska genomsyras av ett bra arbetsklimat. I det ingår att barn och elever ska läras och beredas möjlighet till demokratiskt inflytande och delaktighet i all verksamhet som berör dem. Det gäller för nämnderna att hitta en grundstruktur för dialog och samverkan mellan politiken och barn respektive ungdomar som håller över tid och som kan ärvas och utvecklas av nya elevkullar och politiker.

För att anta utmaningen har de pedagogiska nämnderna beslutat att:

  • kartlägga behovet och starta ett arbete för att främja ett likvärdigt arbete med elevdemokrati i skolorna.
  • starta ett metodutvecklingsprojekt i syfte att tillsammans med målgruppen ungdomar i årskurs 6 i grundskolan till och med årskurs 3 i gymnasiet, bygga upp en lånsiktig hållbar struktur för ungdomsdialog och inflytande.
  • för projektet anställa två projektledare.
  • för ändamålet tillsammans anslå 1 500 000 kronor.


Mer information
Vasiliki Tsouplaki, barn- och ungdomsnämndens ordförande, 021-39 23 41
Anders Teljebäck, utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande,
021-39 12 62


Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås