Gå direkt till innehåll
Ny app ska mäta sociala förändringar i Västerås

Pressmeddelande -

Ny app ska mäta sociala förändringar i Västerås

Västerås blir test-stad när Rädda barnen tillsammans med Västerås stad, Mimer och IKEA lanserar en app för att mäta och följa upp hur vi förbättrar våra stadsdelar fysiskt och socialt.

- Det ska bli spännande att kunna mäta och följa de insatser som vi gör och vilken effekt de får, säger Vicki Skure-Eriksson (C), ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

”På lika villkor” heter satsningen från Rädda barnen, som handlar om att involvera människor i att utforma insatser för själva kunna skapa en positiv förändring i sitt liv. Förändringarna ska sedan mätas genom en app. I Västerås blir Bäckby testområdet för satsningen, som har fått pengar från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Samverkan sker mellan Västerås stad, Bostads AB Mimer, Ikea och Rädda barnen.

- Vi har gått ihop i ett samarbete för att möta komplexa svåra utmaningar. Vi vill hitta nya arbetssätt och former för verklig samhällsförändring, utifrån ett gräsrotsperspektiv, genom de boende och invånarna. Det handlar om att ta tillvara på alla aktörers styrkor med utgångspunkten att ingen enskild aktör kan lösa samhällets utmaningar på egen hand, säger Åsa Sundgren Häggberg, verksamhetschef på Fritid och förebyggande i Västerås stad.

Appen mäter

Tillsammans med boende på Bäckby ska det skapas aktiviteter och insatser som invånarna själva anser behövs. Det görs förutom med de boende även ihop med näringsliv och civilsamhället, för att säkra ansvar, långsiktighet och hållbar samhällsförändring.

Ett exempel på en aktivitet är de koncept för tjej- och killgrupper som Rädda barnen har tagit fram för att ungdomar ska kunna ses och prata tillsammans i trygga grupper.

- Det finns även insatser som vi redan gör i dag som vi hoppas kunna mäta med appen. Till exempel ”En frisk generation” där barn och föräldrar idrottar tillsammans två gånger i veckan. Vi kommer också bilda grupper med människor som får utforma nya aktiviteter och insatser, säger Vicki Skure-Eriksson (C), ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

Det är Rädda barnen som har tagit fram mätverktyget, en app där det går att följa förändringar på både individ- och samhällsnivå samt effekten av varje insats. Projektet ligger i framkant med att lansera den här typen av partnerskap och appen som testas i Västerås kan sen komma att användas globalt.

- När du har varit med på en aktivitet får du svara på ett antal frågor och sen utvärderas det här med jämna mellanrum. På så sätt kan vi mäta framsteg och vilka insatser vi gör som faktiskt ger effekt. Det här verktyget kommer vi även att kunna använda på dem som går på folkhögskolan, på grupper inom familjecentrums verksamhet och för att mäta insatser som görs för att öka andelen personer som kommer ut i arbetslivet säger Vicki Skure-Eriksson (C).

Appen är GDPR- säkrad och garanterar att det går att avidentifiera personerna som svarar på frågorna. Västerås stad har testat appen i en verksamhet under våren och mätningarna påbörjas i höst.

- Det känns roligt att vi nu får möjlighet att nu jobba med social hållbarhet på ett sätt där man ser om de satsningar vi gör får reell skillnad, säger Vicki Skure-Eriksson.

Målsättningen är att fler individer ska uppleva bland annat ett ökat reellt inflytande över sin livssituation, en ökad egen försörjning och bättre hälsa. På samhällsnivå handlar det om en minskad ojämlikhet och ökad integration. Det kommer också krävas ett ändrat arbetssätt hos samtliga involverade aktörer om vi ska lyckas. Uppföljningen kommer också säkerställa att insatser är hållbara och ger effekt på både individ- och samhällsnivå.

Kontaktuppgifter:

Vicki Skure Eriksson (C)

Ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Telefon: 070-320 41 61, viktoria.skure.eriksson@vasteras.se

Åsa Sundgren Häggberg

Verksamhetschef Fritid och förebyggande, Västerås stad

Telefon: 021-39 29 32, asa.sundgren.haggberg@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås