Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny entreprenör tar hand om hushållsavfall i Västerås centrum och på öster

Ragnsells har fått uppdraget att hämta hushållsavfall i centrala och östra Västerås från den 1 februari 2011 och fem år framåt med möjlighet till två års förlängning.

En enig Teknisk nämnd beslutade på tisdagen att ge uppdraget till Ragnsells.

Kostnaden för sophämtning har i stort sett halverats från år 2008 då kostnaden var drygt 32 miljoner kronor till knappt 17 miljoner kronor per år.

 Beslutet att lägga ut sophämtningen i östra och centrala Västerås på anbud är ett led i genomförandet av tekniska nämndens konkurrensutsättningsstrategi.

 - Genomförandet av konkurrensstrategin har resulterat i lägre kostnad för västeråsarna samtidigt som vi säkerställt kvalitén. Upphandlingen har dessutom lett till att vi kan hålla nere nivån på soptaxorna, säger Björn Norell (M), 1:e vice ordförande i Tekniska nämnden.

 

Mer information:

Björn Norell, 1:e vice ordförande Tekniska nämnden, 070-593 50 28

Hans Näslund, direktör Tekniska nämndens stab, 021-39 16 60

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås