Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny kommunal verksamhet från 1 juli

Från och med den 1 juli 2022 kommer en ny lagstiftning att träda i kraft. Den innebär att Migrationsverket lämnar över uppdraget till kommunen att ordna boenden till personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Migrationsverket anvisar därefter personerna till kommunerna. Syftet är att skapa jämnare fördelning av boendeplatser runt om i landet.

Utifrån denna nya lag arbetar Västerås stad sedan en tid tillbaka med att inventera vilka lägenheter och bostäder i kommunen som kan erbjudas flyktingar från Ukraina. Det står nu klart att det nedlagda servicehuset på Prästkragegatan, Gideonsberg, blir det första boendet som görs om till lägenheter för flyktingar. Från och med 1 juli kommer lägenheterna vara klara för inflytt och vi kan ta emot de första hyresgästerna.

Fler boenden i kommunen inventeras och kan bli aktuella längre fram.

Kontaktpersoner

Christina Klang, direktör individ- och familjeförvaltningen 021-39 22 32

Gebro Akpinar, enhetschef integrationsenheten 021-39 81 15

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås