Gå direkt till innehåll
Nya Fridnäs växer fram

Pressmeddelande -

Nya Fridnäs växer fram

Datum: 2020-05-29

Fridnässkolan är idag inrymd i ett vackert gammalt hus från år 1900, uppfört av stadsarkitekt Erik Hahr. Nu skriver staden ett samarbetsavtal med Fridnäs 2:1 AB som ska planera för en ny skola och bostäder på det område som idag är tennisbana, samt bevara den gamla skolan. Beslutet om ett samarbetsavtal togs idag vid ett extrainsatt möte med fastighetsnämnden.

-Genom dagens beslut tar vi ett viktigt och konstruktivt steg för att utveckla Fridnässkolan, säger Jesper Brandberg (L), kommunalråd och ordförande för fastighetsnämnden.

-Det är glädjande att vi nu kan ta det här steget tillsammans med staden. Genom samverkan kan vi uppnå en bra helhetslösning för området med både skola, bostäder och fina utemiljöer, säger Fredrik Svensson, representant för Fridnäs 2:1 AB

Staden har under lång tid arbetat för att kunna utveckla Fridnässkolan och området runtom.

-Att rädda Fridsnässkolan kvar på sin historiska plats, samt utveckla den till en fullvärdig F-6-skola med parallella klasser, är en viktig politisk prioritering för oss. Genom detta samarbete kan vi bygga ut skolan på kommunens tennisbanor i samverkan med markägaren bredvid. Vi kan också ersätta de paviljonger som i många år stått bredvid den gamla skolan. Genom den här lösningen kan Fridnässkolan också få vissa specialsalar som tidigare saknats, och på så sätt slipper eleverna fara runt i stan för att ha vissa lektioner, menar Jesper Brandberg

Nu ska Fridnäs 2:1 AB ta fram en detaljplan för Fridnäs i samverkan med staden. Det är först under detaljplanearbetet som det blir klart hur många bostäder som ska finnas inom området och hur skolans slutgiltiga utformning blir. När detaljplanen är klar och vunnit laga kraft tar det ca 2-3 år tills skola och bostäder kan stå klara.

Kontaktpersoner

Jesper Brandberg (L)
Ordförande fastighetsnämnden
021-39 13 98

Fredrik Svensson
Representant för Fridnäs 2:1 AB
073-988 70 11

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås