Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya hastighetsgränser i Västerås

Hastighetsbegränsningarna kommer att ändras i Västerås med start i de västra stadsdelarna i augusti. Under hösten kommer skyltar med tillåten hastighet 40, 60 och 80 km i timmen att sättas upp som komplement till de gamla skyltarna.

Det beslutade tekniska nämnden idag, tisdag.

Sedan 2008 är det möjligt för kommunerna att använda hastigheterna 30, 40, 50, 60, 70 och 80 km i timmen i tätort.

I Västerås kommer det att vara låg hastighet i bostadsområdena, därefter höjs den tillåtna hastigheten ju större och bredare vägen är. Syftet är att öka trafiksäkerheten och få fler att respektera hastighetsbegränsningarna.

Sammanhängande länkar får en och samma hastighet för att minska plottrigheten.

Längs ett antal vägsträckor där hastigheten höjs till 60 km i timmen kommer det att byggas gupp eller busskuddar vid passager för att öka säkerheten. 

En karta över Västerås gator med de nya hastigheterna bifogas.

För mer information:
Thomas Wulcan, chef transport- och myndighetsenheten, Västerås stad, 021-39 14 16
Björn Norell (M), vice ordförande tekniska nämnden, 070-593 50 28

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås