Gå direkt till innehåll
Tre utbildningar beviljade till Västerås Yrkeshögskola
Tre utbildningar beviljade till Västerås Yrkeshögskola

Pressmeddelande -

Nya utbildningar på Västerås Yrkeshögskola

Nu står det klart vilka yrkeshögskoleutbildningar som beviljats av Myndigheten för yrkeshögskolan i årets ansökningsomgång. Västerås Yrkeshögskola har beviljats att starta tre utbildningar till hösten; Lönekonsult, Systemingenjör spårfordon och Elkraftsingenjör. Alla utbildningarna leder till jobb i branscher med stora anställningsbehov.

Utbildningen till Systemingenjör spårfordon är en vidareutveckling av den tidigare utbildningen Systemtekniker spårbundna fordon.

Vi är naturligtvis glada och stolta över det förtroende vi får från Myndigheten för yrkeshögskolan, säger Ellinor Johansson, enhetschef.

På Västerås Yrkeshögskola finns sedan tidigare även utbildningarna Socialpedagog KBT och Trafiklärare.


Information om Västerås Yrkeshögskola

Västerås Yrkeshögskola skräddarsyr yrkeshögskoleutbildningar som leder till högaktuell yrkeskompetens och affärsmässiga förmågor som arbetsgivare efterfrågar för att möta framtidens utmaningar. Utbildningsformen är behovsstyrd och utbildningarna bedrivs i nära samarbete med specialister och arbetsgivare från berörda branscher. Ungefär en tredjedel av utbildningstiden förläggs ute på ett företag inom aktuellt område. Det ger de studerande möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Ett givande samarbete mellan arbetsgivare och studerande som ofta leder till lyckade rekryteringar efter avslutad utbildning. Så många som 9 av 10 studerande går ut i arbete efter avslutad examen.

Läs mer på www.vasterasyrkeshogskola.se och följ oss på Facebook och LinkedIn

Ämnen

Regioner


Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås