Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt fönsterbidrag för bulleråtgärder

Fastighetsägare som påverkas av buller från någon av Västerås stads gator eller vägar kan i vissa fall få fönsterbidrag för att åtgärda och minska bullernivån i sin fastighet.

Bidraget kan sökas av fastighetsägare inom Västerås kommun. Bidraget gäller för bostadsfastigheter och lägenheter som är byggda före 1998, för fönster i ett bostadsrum (sovrum och vardagsrum) som har över 65 dBA ekvivalent bullernivå (dygnsmedelvärde) vid fasad.

Bidragets storlek är 75 % av kostnaden, dock max 2 000 kr/m2 glasyta, för att sätta in en extra ruta utanpå befintligt fönster, en så kallad tillsatsruta. Bidrag lämnas även för byte till ljuddämpande uteluftsdon, högst 625 kronor per öppning. Priserna är i 2019 års nivå och ska indexuppräknas årligen.

Observera att fastighetsägaren måste söka bidraget innan fönsteråtgärden görs och att bidraget betalas ut i efterskott.

Sista ansökningsdag är den 15 februari 2019.

Läs mer om fönsterbidraget och ansökan

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås