Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Partnerskap bidrar till delaktighet, tillit och framtidstro hos mammor i Västerås

Torsdagen den 23 maj firar Västerås stad och Mamma United sitt partnerskap i samband med Bäckby Torgfest! Samarbetet har pågått under några år och nu har vi tagit ett viktigt steg för att kunna arbeta tillsammans kring långsiktiga mål som förbättrad integration och att minska glappet mellan invånarna och kommunen. Vi bjuder in media att närvara. Vi kommer att presentera vårt arbete från scenen cirka klockan 18.30 och efter det kommer representanter från staden och Mamma United att finnas tillgängliga för frågor och bilder.

- Att ingå partnerskap/IOP med Västerås stad betyder mycket för oss på Mamma United. Först och främst är det ett erkännande att Mamma Uniteds verksamhet fyller en viktig funktion för staden. Sedan innebär även partnerskapet en långsiktighet, vilket kommer resultera i att vi kan fortsätta erbjuda fler mammor att delta i Mamma United. Vi är stolta att vara en pusselbit i stadens viktiga främjande arbete för att bland annat minska uppkomsten av utanförskap och ojämlikhet, säger Anja Nordenfelt, grundare och verksamhetschef på Mamma United.

Vad är en IOP?
IOP är en förkortning av Idéburet Offentligt Partnerskap. Det är ett samarbete där flera olika offentliga aktörer bidrar för att tillsammans åstadkomma något mer än de kan göra var för sig. Partnerskapet gäller från och med den 1 februari 2024 till och med den 31 december 2026. Det formella partnerskapet är mellan staden och föreningen, men det är många andra verksamheter och myndigheter som stöttar verksamheten på olika sätt.

Bakgrund
Stadens familjecentrum och Mamma United har samverkat sedan den första mammagruppen startades 2021. Under åren har verksamheten och samarbetet vuxit och nu är det dags att utveckla samarbetet ännu mer. Partnerskapet ska möjliggöra ett långsiktigt, gemensamt arbete för att nå fler föräldrar i socioekonomiskt svaga bostadsområden med information och föräldrastödjande insatser för att föräldrarna i högre grad ska kunna påverka sin egen och sina barns livssituation. Grunden i Mamma Uniteds verksamhet är ett utbildningsprogram där mammorna träffas vid 12 tillfällen. Gruppen leds av en koordinator som bjuder in olika samhällsaktörer för information och samtal.

Genom Mamma United skapas sociala relationer mellan deltagarna som bidrar till välmående och nätverk. Kunskap, samhällsförtroende och sociala relationer är avgörande för främjandet av jämlikhet, hälsa och integration bland både barn och vuxna, liksom för att motverka kriminalitet, våld och ohälsa. Deltagarna blir också viktiga förebilder och känner stolthet och kraft.

Partnerskapet ger deltagarna i Mamma United möjlighet att fortsätta att engagera sig i lokala nätverk, där föräldrar lär känna varandra och varandras barn. Mamma United fungerar som ett komplement till Västerås stads egna verksamheter och är en brygga in till andra verksamheter som socialtjänst, polis, budget- och skuldrådgivning, bostadsbolagen, familjecentrum med flera.

Mamma United fyller en viktig funktion i Västerås genom att nå ut till en svårnådd, prioriterad, målgrupp. Ett partnerskap mellan Västerås stad och Mamma United stärker arbetet för att överbrygga stora klyftor och ökad segregation. Partnerskapet bidrar till att samordna personal, kompetens, lokaler och kontaktnät för det gemensamma syftet.

Partnerskapets aktiviteter riktar sig främst till mammor, men under 2023 och 2024 pilottestas ett liknande upplägg, med stöd av Länsstyrelsen i Västmanland, även för pappor.

Kontaktpersoner:
Mamma United:
Grundare & verksamhetschef: Anja Nordenfelt, anja@mammaunited.se, 070-974 02 92

Västerås stad, kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen:
Verksamhetschef, fritid och förebyggande: Dietmar Schneider, dietmar.schneider@vasteras.se, 021-39 29 32

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås