Gå direkt till innehåll
Exempel på hur polishuset skulle kunna utformas enligt plankartan, sett från Björnövägen, norrut. Illustration: AG arkitekter
Exempel på hur polishuset skulle kunna utformas enligt plankartan, sett från Björnövägen, norrut. Illustration: AG arkitekter

Pressmeddelande -

Planer för nytt polishus i Mälarporten och 400 nya bostäder på Gideonsberg

Plan för nytt polishus i Västerås

På torsdag väntas byggnadsnämnden anta detaljplanen som gör det möjligt att bygga ett nytt polishus och häkte i Västerås.

Platsen för det nya polishuset och häktet ligger i korsningen mellan Björnövägen och Kungsängsgatan, inom det område som kallas Mälarporten i stadens planering.

– Ett nytt polishus och häkte är en angelägen fråga för Västerås. Vi ser fram emot att det nu kan förverkligas. Det ligger i ett synligt läge med god tillgänglighet, vilket gör att gestaltningen och trafikfrågorna är viktiga i detaljplanen, säger Jonas Cronert, byggnadsnämndens vice ordförande.

Plan för 400 nya bostäder på Gideonsberg

Byggnadsnämnden väntas också anta en ny detaljplan i kvarteret Isolatorn, på Gideonsberg, som möjliggör 400 nya bostäder, förskola och viss kommersiell verksamhet. Planen innebär även att två kulturhistoriskt intressanta industribyggnader bevaras.

– Eftersom det redan finns bostäder, precis intill, har Byggnadsnämnden varit särskilt noga med att reglera arkitekturen så att det blir varierade fasader och taklandskap att blicka ut över i området, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Byggnadsnämndens möte 16 december börjar klockan 13.00 och hålls i Kommunfullmäktiges sessionssal.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Jonas Cronert (S), vice ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 31 37, mejl:
jonas.cronert@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl:
carl.arno@vasteras.se


Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås