Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Positivt ekonomiskt resultat för Västerås stad 2013

Västerås stads bokslutskommuniké för 2013 presenterades på kommunstyrelsens sammanträde idag, den 5 februari. Resultatet enligt bokslutskommunikén är ett överskott på 189 miljoner kronor exklusive realisationsvinster vid försäljningar av tomträtter och fastigheter.

Västerås stad uppnår därmed balanskravet för 2013. Resultatet inklusive realisationsvinster är 219 miljoner kronor. Budgeterat resultat för 2013 var 115 miljoner kronor.

Utvecklingen i den svenska ekonomin var relativt svag under 2013, men den blev ändå lite mer positiv än vad bedömningen var när budgeten för 2013 beslutades. Denna utveckling har gett effekter på Västerås stads skatteunderlag, som ökat med 0,4 procent. Det betyder 31 miljoner kronor mer i skatteintäkter. I skatteintäkterna ingår även kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag.

Bortsett från jämförelsestörande poster har verksamhetens nettokostnader sammanlagt överstigit budget med 13 miljoner kronor. Jämfört med 2012 är ökningen av skatteintäkterna 4,3 procent, samtidigt som verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, har ökat med 3,3 procent. Västerås stads skatteintäkter har alltså ökat mer än kostnaderna.

För mer information:
Thomas Energård, ekonomidirektör, Västerås stad, 021-30 24 44
thomas.energard@vasteras.se

_________________________________________________________________________


Ämnen

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad