Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Byggnadsnämndens planer för Dingtuna och Gäddeholm

Byggnadsnämnden bjuder in till pressträff inför nämndens möte torsdagen den 15 februari. Nämnden behandlar granskning för detaljplanen 1846 för Dingtuna, bygglov för skola och flerfamiljshus i Gäddeholm och väntas besluta om bostadsetapp 3 och 4 för Gäddeholm.

Byggnadsnämndens möte behandlar detaljplan 1846 för del av Österby i Dingtuna. Nämnden väntas besluta att detaljplanen ska skickas ut på granskning. Planen möjliggör bostäder med en blandning av friliggande enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus och även flerbostadshus. Det finns möjlighet för upp till 280 bostäder, beroende på vilka boendeformer som väljs. Detaljplanen ger också möjlighet till utbyggnad av förskola eller skola, gruppboende och äldreboende samt utbyggnad av gång- och cykelväg i området.

Under samrådet för detaljplanen inkom synpunkter på den planerade förskolans placering kopplat till den väntade trafiksituationen. Därför har förslaget nu arbetats om och förskolan har fått en ny placering i området.

Under byggnadsnämndens möte kommer bygglov för skola och flerfamiljshus i Gäddeholm att behandlas. Stadsbyggnadsförvaltningen väntas få uppdraget att upprätta detaljplaner för bostadsetapp tre och fyra i Gäddeholm. Utbyggnad av Gäddeholm kräver detaljplaneläggning av ny mark med huvudsyftet att möjliggöra fler bostäder.

För etapp tre väntas utredningen i detaljplanen ge svar på om en mindre centrum bebyggelse kan ges möjlighet till etablering. För Gäddeholm, etapp fyra ges uppdraget att utreda om det är möjligt att ge huset en större skala än i tidigare etapper.

Det sammalagda antalet bostäder för de nya etapperna i Gäddeholm väntas bli mellan 800-1000 bostäder.


Välkommen på pressträff torsdagen den 15 februari 12.30 i A407a.

Nämnden börjar klockan 13.00 i Stadshuset i Västerås.

Inbjudna politiker på pressträffen är:

Lars Kallsäby
ordförande byggnadsnämnden

Staffan Jansson
förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
andre vice ordförande byggnadsnämnden


Mer information:

Tomas Persson, T f stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 25 74

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås