Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Civilministern besöker Växhuset 5 februari

Måndag 5 februari besöker civilminister Erik Slottner (KD) Växhuset där han kommer att få veta mer om barn- och utbildningsförvaltningens arbete med att stärka förskolepedagogers kompetens inom digitalisering, digilogt och analogt lärande. Besöket kommer att genomföras i det vi kallar DigiStudion i Växhuset. Media är välkomna att närvara vid besöket.

Datum: 5 februari

Tid: 15.00

Plats: Växhuset Västerås

Närvarar vid besöket gör:

Civilminister Erik Slottner (KD)

Från Västerås stads barn- och utbildningsförvaltning:

Johanna Andersson, utvecklingschef

Fredrik Söderlund, utvecklare, förskollärare och specialpedagog

Monica Cervin Lindefalk, IT-administratör

Katarina Beckroth, IT-adminstratör

Stina Pettersson, enhetschef

Från stadsledningskontoret/kommunstyrelsen:

Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande

Helene Öhrling, stadsdirektör

Mer om DigiStudion och barn- och utbildningsförvaltningens arbete där:

DigiTeamet arbetar aktivt med att stärka förskolepedagogers kompetens inom digitalisering, digilogt och analogt lärande. Fokus ligger på att förstå syftet med verktygen och hur de kan vara kraftfulla i undervisningen. Deltagare genomgår individuellt anpassade workshops vid ankomst till studion, baserade på planeringssamtal med rektorn. Målet är att tydligt klargöra syftet och visa hur varje verktyg kan stödja undervisningen. Workshops är målinriktade och strävar efter att stärka kompetensen hos pedagoger. Exempelvis erbjuds en workshop om Greenscreen-tekniken för att främja språkutveckling hos barn. Pedagogerna får praktisk erfarenhet och utvecklar trygghet i verktygens användning, med fokus på konkreta tillämpningar och pedagogiska fördelar. Målet är att göra alla olika verktyg begripliga och användbara i den dagliga undervisningsmiljön, stödja kontinuerlig inlärning och öka pedagogernas kompetens där det behövs mest. Alla verktyg vi erbjuder ska ha ett mervärde.

Kontakt om barn och utbildningsförvaltningens arbete i DigiStudion:

Fredrik Söderlund, utvecklare förskoleverksamheten barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 021-39 29 42

fredrik.soderlund@vasteras.se

Kontakt om barn- och utbildningsförvaltningens övergripande digitaliseringsarbete:

Johanna Andersson, enhetschef barn och utbildningsförvaltningen

Telefon: 021-39 12 70

johanna6.andersson@vasteras.se

Meddela gärna om ni planerar att komma till Växhuset till Jonas Tronêt, pressansvarig stadsledningskontoret Västerås stad: jonas.tronet@vasteras.se.

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås