Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Fler bostäder på serviceorter möjliggör utveckling av hela Västerås

Mer bebyggelse, fler bostäder och förstärkning av serviceorterna Dingtuna, Barkarö och Skultuna, det väntas byggnadsnämndens möte den 30 augusti, bland annat besluta om.

- I detaljplanerna för Dingtuna, Barkarö och Svanå-Skultuna möjliggör vi för ny bebyggelse på ett sätt som stärker tre av kommunens serviceorter. Ambitionerna ligger i linje med översiktplanens strategier och genom att bygga i hela kommunen skapar vi möjligheter för ett varierat och brett utbud av olika boendekvalitéer, säger Lars Kallsäby byggnadsnämndens ordförande.

- Dingtuna, Barkarö och Skultuna är alla bra exempel på att man i många av våra mindre orter kan bo med lantliga kvaliteter och samtidigt ha cykelavstånd eller en kort kollektivtrafikresa in till centrala Västerås, menar Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Den nya bebyggelsen i Dingtuna, Barkarö och Skultuna får god tillgång till service i form av kollektivtrafik, affärer, skolor och annan offentlig service som redan finns i dessa orter. Genom att förstärka dessa orter skapas bättre underlag för att behålla och utveckla den service som finns. Samtidigt ges nya möjligheter för fler att bo med de fina kvaliteter som finns i Västerås minder orter. I Svanå-Skultuna planeras nya boenden i unik kulturhistorisk landsbygdsmiljö. I Dingtuna som har bra pendlingsläge till Västerås med järnväg planeras för flertalet bostäder som väntas stärka orten.

Besluten för Dingtuna och Barkarö är väntade antaganden av detaljplaner. Det väntade beslutet för Svanå-Skultuna gäller om detaljplanen ska gå ut på samråd.

Byggnadsnämnden väntas också anta detaljplanen för Kornknarren 1 i Råby med trygghetsbostäder, äldreboende och förskola. Nämnden informeras om att detaljplanen för Mälarparksskolan på Öster Mälarstrand, som i ett tidigare skede överklagades och sedan ombearbetades, nu har vunnit laga kraft. Det betyder att byggandet av skolbyggnaderna snart kan påbörjas. Den nya F-6-skolan kan stå klar 2021 eller 2022.

Välkommen på pressträff torsdagen den 30 augusti 12.30 i rum A407a.

Vänligen anmäl dig till: elin.gothe.nord@vasteras.se senast den 30 augusti 09.00

Byggnadsnämndens möte börjar klockan 13.00 i sal A491 i Stadshuset i Västerås.

Inbjudna politiker på pressträffen är:
Lars Kallsäby
Ordförande byggnadsnämnden

Staffan Jansson
Förste vice ordförande byggnadsnämnden

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande byggnadsnämnden

För mer information:
Hans Larsson, planchef stadsbyggnadsförvaltningen, telefon: 021-39 12 54 e-post: hans.larsson@vasteras.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås