Gå direkt till innehåll
Lätt att leva hållbart i Sätra. Exempelvy från odlingsgrannskapet. Skissbild: Towatt Architect & Planners, Mandaworks AB
Lätt att leva hållbart i Sätra. Exempelvy från odlingsgrannskapet. Skissbild: Towatt Architect & Planners, Mandaworks AB

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Förhandsinformation inför samrådet för nya stadsdelen Sätra

Intill Erikslund, längs med Norrleden, planerar vi att bygga en helt ny hållbar stadsdel med 2000-2500 bostäder och ett mindre verksamhetsområde mot väg 66. Åkermarken ska förvandlas till bostadsområde och skogen intill ska bevaras för motion och friluftsliv.

– En helt ny stadsdel som ska byggas hållbart. Jag känner mig stolt att nu presentera Västerås stads planer för Sätra. Att möta befolkningsökningen med att bygga framtidens stadsdel känns väldigt tillfredställande, säger Anders Teljebäck Kommunstyrelsens ordförande.

Den fördjupade översiktsplanen för Sätra är ute för samråd mellan 22 november 2018 till 21 januari 2019.

För att få förhandsinformation om samrådet och om planerna för Sätra är du välkommen att träffa:

  • Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande
  • Camilla Goliath, samhällsbyggnadsstrateg på Stadsledningskontoret
  • Marie Malmström, planarkitekt för Sätra
  • Ulf Edvardsson, projektledare för Sätra

Mer information om Sätra finns på www.vasteras.se/sätra.

Tid och plats:

Onsdagen den 21 november kl. 13.00 i Stadshusrestaurangen, gästmasalen. Ingång från Fiskartorget. Johanna Ljung möter er i entrén.

För mer information eller frågor, kontakta Johanna Ljung, kommunikatör, tel. 021-39 88 95 eller johanna.ljung@vasteras.se.

Välkommen!

Illustrationen nedan är framtagen av Towatt Architect & Planners, Mandaworks AB och visar ett förslag på hur stadsdelen Sätra kan komma att se ut.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Sätra – en ny hållbar stadsdel i Västerås

I den nordvästra delen av Västerås bygger vi en ny hållbar stadsdel där du som invånare får det bästa från stad och land med närhet till naturen och till butiker och service. På Sätra blir gröna mötesplatser,
stadsodling och hållbarhet en del av din vardag.

Läs mer om Sätra

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås