Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Här planeras fler bostäder på Skallberget

På byggnadsnämndens möte på torsdag 16 juni väntas beslut om uppdrag att göra en detaljplan för ett område på Skallberget, norr om Emausgatan och 300 meter väster om Skallbergsmotet. Det planeras nya bostäder på platsen, uppskattningsvis cirka 70 lägenheter. I dag används platsen bland annat för parkering och det är Mimer som äger marken.
Tanken är att det ska byggas små lägenheter till rimliga bostadskostnader.

Det tas också beslut om bygglov för nya bostäder i Skultuna. Fem flerbostadshus i två plan, med fyra hyreslägenheter i varje byggnad, planeras vid Svartåns dalgång i närheten av Skultuna bruk. De nya byggnaderna ska anpassas till bruksmiljön och vid byggandet tas stor hänsyn till den uppväxta parkmiljön.
Dessutom presenteras ett underlag för hur Skultuna kan utvecklas och växa med fler nya bostäder i framtiden.

Planärendena behandlas på nämndens öppna del medan byggloven behandlas på nämndens slutna del.

Välkommen att närvara vid nämndens öppna del och att delta i ett öppet pressmöte klockan 10.00 på torsdag 16 juni, i sal A402 i Stadshuset.

Möjlighet finns att ställa frågor till politiker i nämnden samt till tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen.

Med på pressträffen är:

Lars Kallsäby
Ordförande byggnadsnämnden.

Staffan Jansson
Förste vice ordförande byggnadsnämnden.

Claes Kugelberg
Andre vice ordförande byggnadsnämnden.

Hans Larsson
Planchef, stadsbyggnadsförvaltningen.

För mer information:

Lotta Lindstam, direktör, Stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad, 076- 569 04 31.

Ämnen

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås