Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rent och snyggt för Sveriges bästa city

Vi i Västerås stad arbetar gemensamt och långsiktigt för ett renare, mer miljövänligt och tryggare Västerås. Tillsammans med Citysamverkan vill vi uppmärksamma problemet med den ökade nedskräpningen av cigarettfimpar på gator och torg. 

Den 1 juni 2005 trädde lagen om rökförbud i serveringsmiljöer i kraft. Förbudet innebär att det är förbjudet att röka på alla serveringsställen, med undantag för uteserveringar som inte är inbyggda. Lagen innebär att rökarna, förutom på uteserveringarna, är hänvisade till att gå ut och röka på trottoaren utanför restaurangen.

I en undersökning som Håll Sverige Rent gjorde 2005 slängdes 750 miljoner fimpar i Sverige. 2010 hade den siffran stigit till en miljard, en ökning med 33 procent på fem år.

I förlängningen har skräp som hamnar på fel ställe också effekter på den omkringliggande miljön. Studier från Brottsförebyggande rådet visar att skräpiga miljöer uppfattas som otrygga. Förutom att fimparna förfular vår gemensamma miljö innehåller de giftiga ämnen som utgör en hälso- och miljöfara.

Nu går Västerås stad och Citysamverkan samman i en gemensam aktion för att uppmärksamma problemet med nedskräpningen. Den 20 juni kommer vi att lämna över sopkvastar till några restauranger i city med start hos Varda klockan 14.00. Samtidigt uppmanar vi restaurangerna att delta i vårt gemensamma arbete för att Västerås ska bli Sveriges bästa city.

Vid den symboliska aktionen medverkar: Maria Fors från Citysamverkan, Per-Olof Rask från Värna Västerås samt representanter från tekniska nämndens stab och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.


För mer information:

Marianne Lidman Hägnesten, enhetschef, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 021-39 13 75
Carina Tunner, kommunikationsstrateg, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 021-39 13 49.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås