Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Så här fördelas coronamiljonerna till Västeråsidrotten

Kommunstyrelsen beslutade i april att ge fem miljoner kronor från kommunstyrelsens reserv i extra bidrag till lokala idrottsföreningar som har drabbats av pandemin. Nu har nämnden för idrott, fritid och förebyggande beslutat om hur pengarna ska fördelas.

- Pandemin har slagit mycket hårt mot många idrotter och jag är väldigt glad åt att nämnden för idrott, fritid och förebyggande fått 5 miljoner från kommunstyrelsen i extra coronastöd. Nämnden har nu beslutat att fördela pengarna till idrotten på ett sätt som ska bli så träffsäkert som möjligt för att stötta såväl bredd- som elitidrotten, säger Vicki Skure-Eriksson, C, ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

Av stödet på fem miljoner kronor går ca 2,5 miljoner till elitföreningar inom lagsport och individuella idrottares föreningar, 2 miljoner till ungdomsidrottsföreningar och breddidrott samt 500 000 till hyresstöd.

Utbetalning nästa vecka
Elitstödet inom lagsporter går till föreningar med lag i högsta serien på dam-/herrsidan, för fotboll och ishockey gäller spel på högsta eller näst högsta serienivån. De föreningar som berörs av stödet är VSK Bandy dam och herr, VIK Hockey herr, VSK Fotboll herr, Västerås Irsta dam och Rönnby IBK dam.

Stödet till barn- och ungdomsidrottsföreningar fördelas utifrån kriterier där grunden är påverkan av pandemin och baseras på det aktivitetsstöd som staden betalar ut till föreningarna. Ett krav för både elit- och ungdomsstöd är att föreningen är ansluten till Riksidrottsförbundet.

Elitstödet för lag och för barn- och ungdomsföreningar kräver inga ansökningar och kommer därför att betalas ut under nästa vecka.

- I och med coronapandemin har idrotten drabbats hårt både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Många föreningar kämpar för att hålla verksamheten igång på en bra nivå, detta gäller både för elit- och den breda barn- och ungdomsverksamheten. Stora behov finns framåt för idrotten utifrån ett folkhälsoperspektiv, därför känns det oerhört bra att nu kunna fördela detta extra föreningsstöd till idrotten, säger Magnus Jansson, idrotts- och friluftschef i Västerås stad.

Individuell ansökan
När det gäller individuella idrottare på elitnivå kan deras föreningar ansöka om stöd. Där ska idrottaren vara topp tre internationellt, alternativt ha vunnit SM-guld under 2020. För idrotter som inte haft möjlighet att genomföra tävlingar ska ranking från 2019 styrkas. Ansökningsförfarandet håller nu på att tas fram av kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningens tjänstepersoner.

För att kunna få tilldelning av kommunstyrelsens bidrag måste föreningarna kunna styrka de intäktsförluster samt merkostnader de drabbats av till följd av coronapandemin. De som får ta del av bidraget förväntas bidra med en motprestation som kan se olika ut för respektive förening. Under hösten 2021 ska föreningarna redovisa till förvaltningen hur medlen har använts. Sedan presenterar nämnden för idrott, fritid och förebyggande det för kommunstyrelsen.


Kontakter för mer information:
Vicki Skure-Eriksson, ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande
070-320 41 61, viktoria.skure.eriksson@vasteras.se

Magnus Jansson, idrotts- och friluftschef, Västerås stad
021-39 15 12, magnus.jansson@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås