Gå direkt till innehåll
Pia Letalick och John Rothlind tittar på sitt fynd i Raritetskabinettet.
Pia Letalick och John Rothlind tittar på sitt fynd i Raritetskabinettet.

Pressmeddelande -

Sensationellt fynd i Bibel från 1500-talet

Idag är det exakt 500 år sedan Martin Luther spikade upp 95 teser på kyrkoporten i Wittenberg som blev starten för reformationen. I samband med förberedelserna inför en jubileumsutställning om just detta upptäcktes något sensationellt. På insidan av omslaget till en tysk bibel från 1551 finns en intressant handskrift. Handskriften har nu bevisats vara skriven av Philipp Melanchthon, som lade grunden till en nyordning av utbildning, samt var Martin Luthers främste medarbetare.

”Det är nästan som om att handskriften själv ville bli upptäckt just nu” säger stiftsbibliotekarie Pia Letalick. Upptäckten berodde på en rad sammanträffanden när Västerås stadsbibliotek och Västerås domkyrka samverkade inför jubileumsutställningen. John Rothlind, Kultursamordnare för Svenska kyrkan Västerås, var på plats för att mäta ljuset i en av säkerhetsmontrarna och tyckte sig känna igen handstilen som fanns i den bibel Pia valt ut. Västerås domkyrka har i en inlånad bibel från Carolina Rediviva en handskrift av just Melanchthon och Rothlind tyckte likheten var slående. Tänk om detta är en ännu odokumenterad handskrift av Melachthon?

Pia tog kontakt med en tysk forskare som varit på besök dagarna innan, för att undersöka om detta var en handskrift av Melanchthon. Denne kunde dock inte säkert avgöra detta, men vidarebefordrade frågan till Dr. Günter Frank, en av världens främsta Melanchthonforskare som är verksam vid Melanchthon-Forschungsstelle der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Några dagar senare fick Pia ett mail från Dr. Franks sekreterare som gratulerade till en sensationell upptäckt av en handskrift på latin och grekiska av Melanchthon, daterad till 1551-1552.

Handskriften ska nu dokumenteras och kommer snart att finnas med i en stor forskningsdatabas. Bibeln med Melanchthons handskrift visas redan nu i Raritetskabinettets reformationsutställning på Västerås stadsbibliotek. Utställningen pågår fram till årsskiftet.

Presskontakt: Pia Letalick, tel. 021-39 46 46.

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås