Gå direkt till innehåll
Elever på Edströmska
Elever på Edströmska

Pressmeddelande -

Snabbspår till yrkeslivet på Edströmska

Gymnasieelever på Edströmska ska få chansen att få en yrkesexamen på kortare tid än på tre år.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i förra veckan att skolan ska få göra ett försök med ett snabbspår. Edströmska får behålla eleversättningen för tre hela läsår för elever som avslutar sina studier med yrkesexamen tidigare.

-Högpresterande och studiemotiverade elever på yrkesprogrammen bör uppmuntras. Det här blir ett bra sätt att göra det, samtidigt som det skapar större resurser för elever som behöver mer stöd, säger Carin Lidman (S), ordförande i utbildnings och arbetsmarknadsnämnden.

På Edströmska finns idag Fordons- och Transportprogrammet, Bygg- och Anläggningsprogrammet och det riksrekryterande Flygteknikprogrammet samt introduktionsprogram.

Det finns flera vinster med snabbspåret. Elever som är motiverade kan snabbare komma ut i jobb. Det blir ett successivt inträde på arbetsmarknaden.

-Jag är glad för att vi nu får ännu större möjligheter att anpassa Edströmskas gymnasieutbildningar till elevernas och branschföretagens önskemål. Eleverna slutar när de är klara och kan snabbare få ett jobb på en arbetsmarknad som ropar efter arbetskraft. Ett successivt inträde på arbetsmarknaden är en vinst för alla, säger Peter Stenberg, rektor på Edströmska.

-Det här är ett sätt att uppmärksamma yrkesprogrammen och fungerar det bra kan det införas på flera yrkesinriktade gymnasieprogram. Branschen är i starkt behov av utbildad arbetskraft och med detta kan vi öka yrkesprogrammens attraktionskraft, säger Carin Lidman (S).

För ytterligare information, kontakta

Carin Lidman (S), ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 021-39 12 61.

Peter Stenberg, rektor Edströmska, 021-39 80 12.

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås