Gå direkt till innehåll
Foto: Alexander Nilsson
Foto: Alexander Nilsson

Pressmeddelande -

Stor språksatsning inom vård och omsorg

Inom vård- och omsorgsförvaltningen pratar medarbetarna tillsammans över 30 olika språk. Att kunna prata och förstå svenska är en viktig fråga för både kunder, medarbetare och anhöriga. Nu genomförs flera språkinsatser för medarbetarna inom vård- och omsorgsverksamheterna i Västerås stad.

- Våra medarbetare behöver olika mycket stöd och på olika sätt inom språk. Genom att erbjuda olika alternativ inom språkutveckling skapar vi en arbetsplats som förbättrar kommunikationen mellan medarbetare och kund. Det minskar också osäkerheten hos kund, medarbetare och anhöriga samt bidrar till en inkluderande arbetsmiljö, säger Carina Lundmark Ågren, HR-chef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Tydliga effekter

Språkinsatserna ger goda resultat, bland annat:

  • Färre språkliga missförstånd
  • Minskat dubbelarbete
  • Bättre arbetsmiljö när medarbetare känner sig delaktiga och förstår

- Efter det att vi införde språkombud på vår arbetsplats har vi märkt en positiv respons bland våra medarbetare. "Språkombud" är en stående punkt på våra arbetsplatsträffar. På våra möten märker vi mer och mer att våra medarbetare som inte har svenska som modersmål vågar att prata och dela med sig under mötet. Kulturen på arbetsplatsen har blivit mer stödjande när det gäller språk. Medarbetare vågar att be om hjälp av sina kollegor, vilket leder till ett bra arbetsklimat, berättar Shahin Akter, avdelningschef på hemtjänst Malmaberg.

Flera språksatsningar

Satsningarna inom språk innebär exempelvis att förvaltningen:

  • Erbjuder språkutbildning i yrkessvenska för medarbetare som har behov av att utveckla sin vårdsvenska.
  • Utbildar medarbetare till språkombud. Ett språkombud är en anställd som tillsammans med chef stöttar och hjälper sina kollegor i vardagliga situationer. Det kan handla om att stödja de som har skriv- och/eller läs svårigheter eller att hjälpa övriga kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.
  • Utbildar språkombudsutbildare. Som i sin tur utbildar språkombud.
  • Använder språktest, i form av muntlig och skriftlig avstämning, vid rekrytering, för att säkerställa språknivån på de kandidater som är med i en rekryteringsprocess. Uppfyller kandidaten inte de krav som finns, hänvisas kandidaten till att studera vidare i det svenska språket.
  • Undersöker möjligheten att använda digitalt stöd i form av språkappar. De kan vara ett bra komplement och stöd för våra medarbetare. Framför allt för de som arbetar inom hemtjänsten, då de ofta är ensamma i hemmet hos en kund och inte har möjlighet att fråga en kollega just där och då.


För mer information, kontakta:

Carina Lundmark-Ågren
HR-chef på vård- och omsorgsförvaltningen
021- 39 15 30
carina.lundmark.agren@vasteras.se


Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås