Gå direkt till innehåll
Sätra ett steg närmare byggstart. Cirka 1 100 bostäder finns i planen för första etappen för Sätra, som byggnadsnämnden väntas godkänna på torsdag. Illustration: Tovatt Architects & Planners AB och Mandaworks AB
Sätra ett steg närmare byggstart. Cirka 1 100 bostäder finns i planen för första etappen för Sätra, som byggnadsnämnden väntas godkänna på torsdag. Illustration: Tovatt Architects & Planners AB och Mandaworks AB

Pressmeddelande -

Stort intresse för att bygga på landsbygden och ett steg närmare byggstart för Sätra

På torsdag väntas byggnadsnämnden godkänna – och därmed skicka vidare till fullmäktige för att anta – detaljplanen för första etappen av Sätra. På nämndens bord finns också flera ärenden om nya bostäder på landsbygden.

Detaljplanen för första etappen visar hur den nya stadsdelen kan utvecklas och byggas på ett hållbart sätt, med utgångpunkten att det ska vara tryggt, tillgängligt och lätt att leva hållbart i Sätra. I planen är det fokus på nya bostäder men här visas också hur Sätra kan växa med grönområden och parker, skolor, äldreboenden, olika mötesplatser och annan service. Cirka 1 100 bostäder i flerbostadshus, kedjehus, radhus, parhus samt friliggande en- och tvåfamiljshus finns i förslaget för etapp 1.
Planen var på granskning 30 november till 31 december 2020.

–Nu hoppas vi kunna ta ett steg närmare byggstart av den nya stadsdelen. Yttrandena har mest varit positiva och vi har bara gjort mindre ändringar sedan planen var ute för granskning, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Planen väntas godkännas av byggnadsnämnden och ska sedan antas av fullmäktige. Totalt väntas 2000 bostäder kunna byggas på Sätra. Preliminär byggstart för bostäder är under 2022.

Bostäder på landsbygden
Dessutom beslutar byggnadsnämnden om flera förhandsbesked för nya bostäder på Västerås landsbygd. Bland annat väntas nämnden bevilja förhandsbesked om fem nya enbostadshus i Kärrbo, fem enbostadshus i Badelunda-Jädra och tre enbostadshus i Badelunda-Vedby.

–Intresset är stort för att bygga på landsbygden och vi får in många ansökningar om förhandsbesked för nya bostäder. Vi ser positivt på utvecklingen av Västerås landsbygd och beviljar det vi kan. Det finns dock mycket att ta hänsyn till och några ansökningar kan behöva avslås eller utredas mer grundligt i en detaljplan, säger byggnadsnämndens ordförande Monica Stolpe Nordin.

Fakta förhandsbesked: Den som har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet visar om det överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som är tänkt.

Byggnadsnämndens möte den 25 mars börjar klockan 13.00- 15.45 med en digitalt beredande del i Teams. 16:30-17:00 hålls den beslutande delen via Inera digitalt möte.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Monica Stolpe Nordin, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 31 05, mejl: monica.stolpe.nordin@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

Mer information: Mari Kedevik, kommunikationsstrateg, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås