Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tillberga Grannskapsservice överlämnar Parkgårdens äldreboende till Västerås stad efter avslag från Inspektionen för vård och omsorg

Äldrenämnden säger upp avtalet med Tillberga Grannskapsservice (TGS) som idag driver Parkgårdens äldreboende. Anledningen är att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslagit ansökan om tillstånd från TGS. 

– Det viktigaste nu är att det blir så smidigt som möjligt för de kunder som bor på Parkgården idag. Alla inblandade parter, Tillberga Grannskapsservice, Äldrenämnden och egenregin inom Västerås stad, verkar för minsta möjliga störning i kundernas vardag. Alla vill säkerställa en fortsatt god och säker vård, säger Jenny Janestam, beställarchef på enheten för beställning, upphandling och avtalsuppföljning inom vård- och omsorgsförvaltningen i Västerås stad. 

Bakgrund till IVO:s beslut

IVO beslutade den 2 juli att avslå TGS ansökan om att bedriva Parkgårdens äldreboende. TGS har under en längre tid bedrivit verksamheten utan tillstånd. Ansökan om tillstånd skulle ha inkommit till IVO under 2018 men inkom istället under 2020.

Det är inga kvalitetsbrister som ligger till grund för beslutet, men IVO anser inte att TGS uppfyller kravet på lämplighet enligt Socialtjänstlagen. 

Äldrenämnden säger upp avtalet med TGS

Utan tillstånd från IVO är verksamheten på Parkgårdens äldreboende per definition olovlig. Äldrenämnden är huvudman och ytterst ansvarig om något allvarligt skulle inträffa. Mot bakgrund av detta kommer nämnden därför att säga upp avtalet med TGS. Beslutet väntas fattas formellt under Äldrenämndens sammanträde den 24 augusti.

Verksamheten på Parkgårdens äldreboende övergår i Västerås stads egenregi. Verksamhetsövergången planeras till 1 november 2021. Berörda medarbetare erbjuds fortsatt anställning inom Västerås stad.

Kontakt vid frågor från media

För frågor om nämndbeslutet, kontakta Äldrenämndens ordförande Bengt-Åke Nilsson (L):
Telefon: 021-39 13 99
E-mail: bengt.ake.nilsson@vasteras.se

För frågor om avtalet och verksamhetsövergången, kontakta Jenny Janestam, beställarchef på enheten för beställning, upphandling och avtalsuppföljning:
Telefon: 021-39 10 10
E-mail: jenny.janestam@vasteras.se

För frågor om beslutet från IVO, kontakta deras pressavdelning:
Telefon: 010-788 50 10
E-mail: press@ivo.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås