Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Utredning klar om beslutsprocessen kring projektet Intensiv hemrehabilitering (IHR)

Till följd av ett nämndinitiativ från oppositionen har en extern konsult, på uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen, utrett beslutsprocessen kring projektet Intensiv hemrehabilitering (IHR). Anledningen till utredningen är att förvaltningens direktör, Tobias Åsell, beslutade att pausa IHR i september 2019. Utredningen har resulterat i en rapport, som nu är klar.

Till följd av ett nämndinitiativ från oppositionen har en extern konsult, på uppdrag av vård- och omsorgsförvaltningen, utrett beslutsprocessen kring projektet Intensiv hemrehabilitering (IHR). Anledningen till utredningen är att förvaltningens direktör, Tobias Åsell, beslutade att pausa IHR i september 2019. 

Utredningen har resulterat i en rapport som visar att den demokratiska processen har åsidosatts när det kommer till beslutet att göra ett uppehåll med IHR och att det bara är äldrenämnden som kan ta ett sådant beslut.

Bakgrund till beslutet

I november 2016 ger äldrenämnden vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att starta projektet ”Trygg hemgång”. Beslutet bygger på ett tjänsteutlåtande från oktober 2016 där nämnden föreslås godkänna ett tvåårigt rehabiliteringsprojekt. I september 2017 byter projektet namn till ”Intensiv hemrehabilitering” (IHR). Syftet med IHR är att erbjuda teambaserad rehabilitering i den enskildes hem och närmiljö efter vistelse på sjukhus eller korttidsplats efter en ny sjukdom eller skada. I september ett år senare, 2018, bestämmer nämnden att permanenta projektet under två år (2019-2020).

I september 2019 beslutar förvaltningsdirektör Tobias Åsell att göra ett uppehåll med IHR under resterande del av året. Detta på grund av det ekonomiska läget i förvaltningen och de besparingskrav som finns. 

Beslutet hade ingen koppling till IHRs kvalitet utan var en ekonomisk besparing. De personer som hade beslut på insatser inom ramen för IHR fick samtliga sina beslutade insatser genomförda. Medarbetare som arbetade inom IHR blev erbjudna annat arbete inom organisationen.

Personer i behov av rehabilitering får fortfarande hjälp av Västerås stad med rehabiliterande åtgärder. Det kan till exempel vara träning, behandling, utprovning av hjälpmedel eller anpassning av bostaden. Hjälpen ser olika ut beroende på hur personen bor, och anpassas efter behov. 

Utredningen

Utredningen från den externa konsulten, som anlitades av vård- och omsorgsförvaltningen till följd av ett nämndinitiativ från (M) och (KD) i äldrenämnden, resulterade i en rapport. Den visar att den demokratiska processen har åsidosatts när det kommer till beslutet att göra ett uppehåll med IHR. Detta eftersom beslutet inte ryms inom delegationsordningen. Den enda instans som kunnat besluta om ett tillfälligt uppehåll var äldrenämnden.

- Rapporten är tydlig och väl skriven och ger mig underlag för hur jag kan hantera liknande situationer annorlunda framöver och vad jag kan göra bättre, säger Tobias Åsell.

Äldrenämnden kommer att ta upp utredningen på sitt sammanträde den 28 januari. 

Utredningen i sin helhet finns på vasteras.se under nämndhandlingar.

Vid frågor, kontakta 

Tobias Åsell, direktör för vård- och omsorgsförvaltningen, på telefon 021-39 38 05
Bengt-Åke Nilsson, ordförande i äldrenämnden, på telefon 021- 39 13 99

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås