Gå direkt till innehåll
En östra koppling förbi spåren har en viktig funktion för gående och cyklister
En östra koppling förbi spåren har en viktig funktion för gående och cyklister

Pressmeddelande -

Utredning om gång- och cykelflöden i Mälarporten har levererats

Västerås resecentrum går mot ett genomförande. Detaljplanen bearbetas efter det samråd som genomfördes i slutet av 2018. För att säkerställa flöden genom Västerås, förbi vägar och järnväg som kan uppfattas som barriärer, arbetar staden med att förbättra förslaget för Västerås nya resecentrum ur ett fotgängar- och cyklistperspektiv.

För att säkerställa våra gemensamma förutsättningar och utgångspunkter tillfrågades Spacescape av Jernhusen, Kungsleden, Klövern, Trafikverket och Västerås stad att göra en gång- och cykelflödesanalys för att stötta resecentrums, och hela Mälarportens genomförande.

Västerås nya resecentrum har bland annat till uppgift att knyta ihop staden över järnvägen, och Mälarporten ska knyta ihop citykärnan med vattnet och olika stadsdelar med varandra samtidigt som den nya stadsdelen utvidgar Västerås city. Passagerna för fotgängare och cyklister är viktiga, en central del i denna ambition.

De högsta gångflödena i Mälarporten kommer troligtvis att återfinnas i anslutning till Sigurdspassagen. Passagen förbi spåren längre österut, i Östra Ringsvägens förlängning är dock viktig för att skapa ett stadsdelsövergripande stråk som binder samman de nya stadsdelarna (Öster Mälarstrand, Mälarporten, Ängsgärdet och Kopparlunden) med Västerås befintliga stadskärna. Ytterligare en intressant sak som analysen visar är att Västerås stadskärna har potential att växa mot öster och söder när de planerade områdena Mälarporten, Kopparlunden och Ängsgärdet bebyggs, en utveckling som välkomnas av Västerås Citysamverkan. Staden och Citysamverkan jobbar nära varandra när det gäller cityutvecklingen och potentialen vi ser.

Resultat av analysen är en viktig del av det fortsatta arbetet av utvecklingen av Västerås nya resecentrum och Mälarporten, vilket kommer att återspeglas i kommande utställning av detaljplanen för resecentrum.

Mer information:

Projektchef Sanna Edling, telefon: 021-39 10 57 och mailadress: sanna.edling@vasteras.se

Västerås Citysamverkan Maria Fors, telefon: 070- 532 53 30 och mailadress: maria.fors@vasterascity.com

Ämnen

Regioner


VÄSTERÅS VÄXER OCH LEVNADSMÖNSTER FÖRÄNDRAS. Ett nytt, modernt resecentrum är viktigt i både lokalt, regionalt och
nationellt perspektiv. Samtidigt bygger vi en ny, levande stadsdel i direkt anslutning till både resecentrum och Mälaren.
Resecentrum ska bli en attraktiv och effektiv knytpunkt för alla transportslag och för resor inom, genom, från och till
Västerås. Vi vill bygga ett resecentrum anpassat för framtiden, med en spännande utformning och väl funktionsmässigt
integrerat i stadens flöde.

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås