Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Våga fråga – kampanj för fler medvetna konsumenter

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen startar en kampanj för att få fler medvetna konsumenter. Kampanjen vill få västeråsarna att våga fråga vilka kemiska ämnen som finns i varan.

Kemikalier finns i allt vi köper och de kan vara både bra och dåliga. Konsumenterna blir allt mer medvetna om att många varor innehåller kemiska ämnen som kan påverka människors hälsa och vår miljö.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vill bidra till fler medvetna konsumenter som vågar fråga i butiken om varans innehåll och som väljer giftfritt när de shoppar.

Enligt EU-förordningen Reach artikel 33 har konsumenter rätt att få information om en vara innehåller mer än 0,1 viktsprocent av ett ämne som finns upptaget på kandidatförteckningen.  

Kandidatförteckningen är en lista över ämnen som kan ge allvarliga effekter på människors hälsa och på miljön. Den är framtagen av den europeiska kemikaliemyndigheten Echa och uppdateras ständigt med nya ämnen.

I kampanjen ingår även att informera butikerna om deras ansvar och vad de ska göra när en kund frågar. När ett ämne finns med på listan ska butiken kunna svara på frågan inom 45 dagar.

– Kampanjen faller naturligt in i miljö- och konsumentnämndens verksamhetsidé om att skydda människors hälsa och miljön i Västerås. Vår ambition är att kampanjen ska resultera i ett permanent engagemang för frågorna hos västeråsarna, säger Marianne Lidman Hägnesten, direktör på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

– Vi kommer att finnas på plats och informera konsumenter och butiksinnehavare i city och på Erikslund den 31 maj. Dessutom har vi en reklamfilm som går på bio i maj och juni som jag hoppas många ser och tar till sig budskapet i, säger Susanna Grystad, projektledare för Våga fråga.  


För mer information
Marianne Lidman Hägnesten, direktör Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,
021-39 13 75
Susanna Grystad, projektledare, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen,
021-39 13 20


Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås