Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås stad erbjuder kostnadsfri XRF-mätning av båtbotten

Västerås stad har under flera år arbetat för att få bort giftiga båtbottenfärger i Mälaren. Sedan 2020 finns en båtbottentvätt, där båtägare kan tvätta sin båt om den har giftfri båtbotten. Är man osäker på vilket slags färg båten är målad med kan man göra en XRF-mätning. Nytt inför årets båtsäsong är att Västerås stad bjuder på en sådan mätning per båt för båtägare som hyr plats is någon av Västerås stads fritidsbåtshamnar. Erbjudandet börjar att gälla den 3 april.

- Det här är en satsning vi gör för att få bort de här gifterna från vårt dricksvatten. Vi har gjort cirka 200 mätningar hittills och vi hoppas att vårt erbjudande ska göra att fler vill mäta sin båtbotten, säger Mattias Dahlberg, t f avdelningschef på kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.

  Mälaren är en av våra viktigaste naturresurser i form av dricksvattentäkt, varje dag får 2 miljoner människor sitt dricksvatten därifrån. Dessutom är Mälaren en populär plats för rekreation, med bad och båtliv. Genom bland annat provtagningar i sediment, mätningar av metaller på båtskrov samt försäljningsstatistik i Västeråsområdet, är det tydligt att det fortfarande finns en felaktig användning av båtbottenfärger i hamnarna i Västerås. Det finns också tecken på att gamla förbjudna färger på båtskrov läcker ut i Mälaren och bidrar till miljö- och hälsorisker.

  Ett krav för att få hyra båtplats
  Som fritidsbåtsägare finns det mycket man kan göra för att både ta hand om sin båt och samtidigt skydda våra känsliga insjöar och hav. I Mälaren och andra insjöar får man använda insjöfärg, men inte väst- och ostkustfärg som innehåller biocider. Ett alternativ är att låta båtbotten vara omålad.

  För att få hyra båtplats på vissa av båtplatserna i Gäddeholm och alla på Lövudden måste båten uppfylla gränsvärdena för giftfri båtbotten. Västerås stad planerar att det kravet ska gälla för alla kommunala fritidsbåtsplatser inom några år.

  En kostnadsfri mätning per båt
  Den som har en båt med giftfri båtbotten kan under båtsäsongen tvätta den i Kraftverkshamnen. För att få använda båtbottentvätten ska båten uppfylla gränsvärdena för biocidfri båtbotten. En godkänd XRF-mätning är ett enkelt sätt att visa att en båt uppfyller kraven. Den här säsongen erbjuder alltså Västerås stad en kostnadsfri XRF-mätning per båt för båtägare som hyr plats i någon av Västerås stads fritidsbåtshamnar.

  XRF-mätningen utförs av personal från Västerås stad och kan göras vid någon av de två stora båtuppställningsplatserna på Lögarängen eller Lövudden. Bokning sker via webben. Annan plats för mätning kan vara möjlig, efter överenskommelse via e-post, fritidsbatshamnar@vasteras.se.

  Läs mer om hur du bokar XRF-mätning, båtbottentvätt och prenumerera på båtlivsrelaterade nyheter på https://www.vasteras.se/uppleva-och-gora/batliv-och-hamnar.html

  Fakta om XRF-mätning

  • Att mäta båtbotten med ett XRF-instrument är ett enkelt sätt för att snabbt få reda på vilka metaller som finns på skrovet.
  • XRF, en förkortning av X-Ray Fluorescence eller röntgenfluorescensteknik, är en analysmetod för snabb upptäckt av tungmetaller.
  • Vid mätning av båtskrov visar resultatet halten av utvalda metaller, oftast tenn (Sn), koppar (Cu), zink (Zn) och bly (Pb). Resultatet kan sedan användas som indikation för att se om det finns höga eller låga halter av biocider på skrovet.
  • För båtar med hemmahamn i Mälaren har följande rådgivande referensvärden för sanering tagits fram:
   • Tenn ≥ 100 ug/cm2
   • Koppar ≥ 1000 ug/cm2
  • En XRF-mätning kostar i vanliga fall 500 kronor.
  • Västerås stad ingår med andra aktörer i ett samarbete med Chalmers tekniska högskola, för att kontinuerligt utveckla kunskap och mätteknik.


  För mer information, kontakta:
  Mattias Dahlberg, t f avdelningschef, kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 021-39 79 32, mattias.dahlberg@vasteras.se

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Västerås stad
  Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  721 87 Västerås