Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås stad fortsätter bidra med åtgärder för 700 000 kronor under Västerås Summer Meet 2023

Västerås stad samarbetar med Polismyndigheten för att underlätta trafikflöden och avspärrningar under bilträffen Västerås Summer Meet 2023. Staden kommer vidare att placera ut toaletter samt stärka upp renhållningen och återställning av cruisingsträckan som genomförs på Västerås gator. Budgeten för åtgärderna kommer likt föregående år att ligga på cirka 700 000 kronor för Västerås stad.

-Vi gör det här för att västeråsarna ska ha en stad som fungerar under de här dagarna och vi vill att staden ska vara ren och fin efter, säger Alf Westerdahl, evenemangschef på Visit Västerås/Västerås stad.

Västerås stad kommer inte att vara medarrangör av Västerås Summer Meet.

-Vi såg år 2020 över vårt engagemang i bilträffen och kunde då konstatera att vårt stöd till Västerås Summer Meet var betydligt större än andra kommuners stöd till liknande bilträffar i andra städer. Dessutom såg vi att det vanligaste är att det är samma arrangör av både bilträffen och cruisingen. Stödet var även betydligt större än det kommunen ger till andra stora evenemang som arrangeras i Västerås, säger Alf Westerdahl.

Vad gäller trygghet kring evenemang är det arrangören tillsammans med Polismyndigheten som bär ansvaret.

Kontaktperson för media

Alf Westerdahl, evenemangschef på Visit Västerås/Västerås stad 021-39 01 15

Krister Sikström, avdelningschef teknik- och fastighetsförvaltningen 021- 39 26 51

Bakgrund

2003 till 2019 har Västerås stad stöttat evenemanget som medarrangör. Genom bolaget Västerås marknad & näringsliv AB och säkerhetsenheten på stadsledningskontoret samt teknik- och fastighetsförvaltningen har staden planerat och skapat förutsättningar för en trygg cruisingsträcka. Arbetet har skett i nära samverkan med arrangören av Västerås Summer Meet och med övriga involverade myndigheter.

Ämnen

Regioner

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås