Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Västerås Stad och NCC tecknar partneringavtal för nya Lögarängsbadet

Västerås Stad har tecknat avtal med NCC Sverige AB om att genomföra ett partneringprojekt, där staden tillsammans med NCC skall projektera och genomföra projektet nybyggnad av nya Lögarängsbadet.

Projektet delas upp i följande faser

  • Fas 2: utarbeta systemhandlingar med tillhörande projektbudget
  • Fas 3-4: detaljprojektering och genomförande

Total projektkostnad beräknas till 370 mkr. Badet beräknas stå klart för allmänheten våren 2019.

Kontaktpersoner

Nämnden för idrott och friluftsliv
Hans Stergel, ordförande
Telefon: 076-200 79 20
Stefan Brandberg, idrottschef
Telefon: 021-39 15 12

Fastighetsnämnden
Magnus Edström, ordförande
Telefon: 021-39 23 42
Thomas Pennanen, ombud för projektet
Telefon: 021-39 14 67

Vad är partnering

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift, baserat på ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen. Genom partnering tar man tillvara allas kompetens tidigt i projektet och kan därmed spara tid och kostnader.

Läs mer om nya Lögarängsbadet på stadens webb

http://www.vasteras.se/nyalogarangsbadet

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås