Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vi sätter fokus på unga vuxna och deras framtid

Nu genomför vi en satsning på unga vuxna och deras framtid. Under parollen ”Först prat – sen mat” bjuder vi in till en eftermiddag där våra samverkanspartners (se nedan) finns på plats i de olika stadsdelarna för att informera och erbjuda stöd för att ungdomar och unga vuxna ska kunna ta ett första steg in i arbetslivet.

– Vi bjuder dessutom på något ätbart. Vår förhoppning är att detta ska underlätta för de ungdomar och unga vuxna som av olika anledningar har svårt att hitta till de resurser som står till buds, säger Ann-Cathrine Linér, områdessamordnare Bäckby.

På prov genomför vi tre arrangemang i tre stadsdelar med fokus på unga vuxna och deras framtid i samverkan med Arbetsföremedlingen, AMA/Ung resurs, Arenan, Folkhögskolan, Fältassistenterna och Vuxenutbildningscentrum.

Följande datum och platser bjuds ungdomar och unga vuxna i åldern 16–26 år in till Först prat – sen mat:
Råby: 17 mars kl 14.30–17.00, Råby Centrum, Caféet
Bäckby: 26 mars kl 14.30–17.00, Bäckbyhuset, Restaurangen
Vallby: 27 mars, kl 14.30–17.00, Paletten


För mer information
Kontaktperson och värdar på respektive område är Västerås stads områdessamordnare:
Råby – Alma Husejnovic, 021-39 84 08
Bäckby – Ann-Cathrine Linér, 021-39 84 07
Vallby – Ditte Lindberg, 021-39 87 18

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås