Gå direkt till innehåll
Fastighetsägare kan hämta gratis grus för halkbekämpning utanför sin tomt på ett antal återbruk i Västerås.
Fastighetsägare kan hämta gratis grus för halkbekämpning utanför sin tomt på ett antal återbruk i Västerås.

Pressmeddelande -

Vi sandar bostadsgator och erbjuder gratis grus på återbruken

Vi vet att det är väldigt halt på bostadsgatorna just nu. För att underlätta för fastighetsägare fyller vi löpande på lagren med grus på återbruken. Vi kommer även att göra en extra insats med sandning på bostadsgator.

Ansvaret för att sanda för fotgängare på bostadsgator vilar på fastighetsägarna längs med gatan. Men för att underlätta trafiksituationen just nu när vädret ställer till det extra mycket kommer vi att sanda med ett drag på bostadsgatorna i kommunen. Detta sker under vecka 5.

Grus finns att hämta på återbruken
Vi vill tacka alla fastighetsägare som sandar utanför sin tomtgräns och be er fortsätta med detta. Det finns grus som är blandat med salt att hämta gratis på följande återbruk:
Bäckby
Stenby
Hälla
Ängsgärdet
Gryta
Kom ihåg att ta med egna hinkar att transportera gruset i.

Fastighetsägarnas ansvar att sanda för fotgängare
Som fastighetsägare har du ansvar för att sanda utanför din tomtgräns vid halt väglag under hela vintern. Detta gäller både dig som har gångbana/trottoar utanför tomten och för dig som har gata mot din tomtgräns.
Du har ansvar för att sanda en 1,2 meter bred gång längs tomtgränsen. Ligger det en snövall där ska du sanda utanför snövallen.

Läs gärna mer om ditt ansvar som fastighetsägare på vår webb:
https://www.vasteras.se/trafik-och-gator/gator/fastighetsagares-ansvar-gator.html

Kontaktperson:
Linnea Viklund, gatu- och parkchef Västerås stad
021-39 26 10, linnea.viklund@vasteras.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås