Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vi vill fortsätta utveckla, vad vill regeringen?

Under måndagskvällen tog kommunfullmäktige i Köping investeringsbeslut om 238 miljoner kronor för genomförande av ombyggnation av Köpings hamn. Motsvarande beslut finns redan från kommunfullmäktige i Västerås. Det betyder att hamnutvecklingen i Västerås och Köping är helt finansierat. Det finns bara ett problem, vad händer med Hjulstabron?

Västerås stad investerar 386 miljoner och Köping 238 för att utveckla och uppfylla sina åtaganden för hamnarna. För att få ut full effekt och kunna ta emot de största fartygen behöver Hjulstabron åtgärdas. I remissutgåvan av den nationella transportplanen finns inte Hjulstabron med. Om bron inte finns med i nationell transportplan är vi beredda att ompröva våra investeringsbeslut.

– Hjulstabron måste byggas om så att de stora båtarna kan komma igenom och vidare in till kaj hos oss i Västerås och Köping, vilket var hela tanken med projektet, säger Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande i Köping.

– Vi har visat att vi är beredda att satsa och investera. Vi ställer nu gemensamt frågan; vad kommer att hända med Hjulstabron, frågar Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande i Västerås stad.

Fartyg av typen Mälarmax som är tänkta att trafikera farleden tar en last på motsvaraande 22 tåg eller 1000 lastbilar. För varje tonkilometer som flyttas från väg till sjöfart minskar koldioxidutsläppen med 50 procent. Detta har Köpings kommun och Västerås stad arbetat emot de senaste åren inom Mälarprojektet, tillsammans med Sjöfartsverket och Trafikverket. Men för att vi ska få full effekt av projektet i våra hamnar behöver Hjulstabron byggas om.

– Vi förväntar oss att när regeringens beslut kommer om den nationella transportplanen, att Hjulstabron finns med som ett prioriterat projekt, avslutar Anders Teljebäck.För mer information

Anders Teljebäck, telefon: 021-39 12 62

Elizabeth Salomonsson, telefon: 0221-251 42

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås